januari 2016

archive

Home januari 2016

Exemple

Ik ga. Zet een stap naar de ander

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreus maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij.” Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.

Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.’

De volgende projecten worden gesteund:

  • Een veilig huis voor Oekraïense weeskinderen
  • Een nieuw start voor kwetsbare vrouwen in India
  • Een lacht op het gezicht van kinderen in Nederland
  • Steun Syrische vluchtelingen
  • Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
  • Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Zamel geld in voor de verschillende projecten met het spaardoosje dat u heb ontvangen bij het kerkblad van 9 februari.

Deze spaardoosjes kunt u inleveren in de kerkdienst van 1e Paasdag (27 maart 2016)

Spaart u met ons mee?

Read More →
Exemple

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van het opnieuw in gebruik nemen van het gerestaureerde Mitterreither orgel uit 1780 in de Koepelkerk te Berltsum. Dit vindt plaats op 22 januari 2016 om 20.00 uur. De restauratie van het orgel heeft bijna een jaar geduurd.

Het volledige programma vindt u hier.

Een uitgebreide beschrijving van het orgel wordt aan de liefhebbers verstrekt in de kerk.

Indien u verhinderd bent, dan kunt u dit melden op bijgaand e-mailadres, dit in verband met de organisatie. Indien u prijs stelt op een volledige beschrijving van het orgel, dan kunt u dat eveneens aangeven op dit adres.

Het e-mailadres is e.bouwma7@chello.nl .

Het adres van de Koepelkerk is: Tsjerkestrjitte 2 9041 AV Berltsum.

Read More →
Exemple

De opbrengst van de Avondmaalscollecte van 24 januari 2016 gaat naar het volgende project van Kerk in actie:

“Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen – Pakistan”

NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het werk gericht op het vergroten van de voedselzekerheid, werkt NOAD aan het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselzekerheid toegenomen.

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren zodat ze zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.

Namens jullie diakenen wordt deze collecte van harte aanbevolen.

Read More →
Exemple

40 Dagen kalender 2016

40 Dagen kalender 2016

Het is al een aantal jaren  traditie dat we een 40 Dagen kalender kunnen bestellen. Deze 40 dagentijd begint dit jaar op 10 februari en loopt door tot met Pasen.

De opbrengst is ook dit jaar weer voor een project van de Stichting ABA (= voor het dorp)  op het Indonesische eiland Nias waar Hilly Venema (voorheen uit Franeker) al een aantal jaren werkzaam is. Het vorige project  (een drinkwaterbedrijf realiseren) is inmiddels afgerond en nu zal de opbrengst worden besteed aan een bestel-auto  om de bestellingen  overal te kunnen bezorgen.

Meer informatie via : www.stichting-aba.blogspot.com

Inschrijflijsten liggen in de beide kerken maar een mailtje naar sjvantuinen@hetnet.nl  zorgt er ook voor dat u/jij een kalender ontvangt.

De prijs voor een kalender is € 5,–

Read More →