april 2017

archive

Home april 2017

Exemple

De oecumenische gesprekskring is weer bij elkaar geweest op 16 maart. Dit was tevens de laatste keer van dit seizoen. In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze kring. De eerste bijeenkomst is dan op donderdag 28 september, weer om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Zet de datum alvast in uw agenda of op de kalender. Hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over koning David en Batseba.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het nieuwe activiteitenboekje dat in september/oktober weer bij u in de bus valt. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Read More →
Exemple

Zinvol? Waardevol?

 Wij, GGZ,  willen u van harte uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst ‘ Zinvol? Waardevol?’ .

Donderdag 1 juni 2017 van 13:00-17:00 uur.

Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EX Heerenveen.

Het doel van deze middag is om met betrokken welzijns- en levensbeschouwelijke instanties in gesprek gaan en te inventariseren waar we tegenaan lopen als het gaat om zingevingsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaringen uit te wisselen. Als vervolg op deze netwerkbijeenkomst gaan we in het voorjaar van 2018 een toerustingsmiddag organiseren waarin we aansluiten op de vragen, opmerkingen en ideeën.

De aanleiding voor deze middag is de ambunlantisering- steeds meer mensen worden vanuit huis begeleid en komen niet meer in aanmerking voor geestelijke verzorging van GGZ Friesland. Het project GV Nieuwe Stijl is een initiatief van GGZ Friesland.

Mocht u belangstelling hebben voor deze dag kunt u zich opgeven voor 7 mei 2017 bij:

willemieke.doornenbal@ggzfriesland.nl en vermeld:

naam| emailadres| telefoonnummer| postadres| werkzaam voor instelling| locatie

Read More →
Exemple

Stille week 2017

Iedere avond zal er een dienst (een vesper) worden gehouden.
Het bijwonen van deze bijzondere vieringen is een manier om tot persoonlijke bezinning te komen.

De vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond beginnen om 19.00 uur.

In de Koepelkerk

Maandag 10 april

Vesperviering m.m.v. Belcanto

Dinsdag 11 april

Vesperviering

Woensdag 12 april

Vesperviering

Witte Donderdag

Vormt samen met Goede Vrij- dag en Stille Zaterdag ‘De drie dagen van Pasen’, het einde van de 40-dagentijd en het begin van het Paasfeest.

avondmaalsviering

U bent welkom in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd. Hierin worden ons in brood en wijn de tekenen van hoop aangereikt. • 19.30 uur

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. • 19.30 uur

De dienst op Stille Zaterdag begint in duisternis. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken, het licht wordt doorgegeven: vanuit de duisternis gaan we naar het licht. • 21.30 uur

klik hier voor informatie over de stille week

Read More →