september 2021

archive

Home september 2021

Exemple

Zoals het nu staat zal er op korte termijn een begin worden gemaakt met de start van de werkzaamheden van ver-  en nieuwbouw van de Kruiskerk tot MFC “ It Stédhûs”.

In het 1e weekend van oktober  is de Kruiskerk open om gemeenteleden en anderen in de gelegenheid te stellen om nog eens door het gebouw te gaan.  Daar liggen vele herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen zoals de vele erediensten, diensten waarin verdriet was maar ook diensten waarin vreugde was te vieren, doopdiensten, orgelconcerten, uitvoeringen, vergaderingen in het zalencentrum en noem maar op.

Kortom, een tijdvak van ca. 55 jaar wordt afgesloten…….maar niet helemaal!  Als kerkelijke gemeente mogen en kunnen we na de grote ver- en nieuwbouw terugkeren. Dat duurt nog even, voor nu geldt even een “tussenstop”.

Op zaterdag 02 oktober is de gehele kerk vanaf ’s morgens 10.30 tot ca. 15.30 uur open. In het zalencentrum liggen diverse zaken die in de afgelopen tijd zijn verzameld vanuit ’t Centrum en de Kruiskerk zoals huishoudelijke artikelen, boeken, gordijnen, oude typemachine en noem maar op. Mocht er iets bij zijn wat u, jij of jullie wil(len) meenemen dan kan dat , even in overleg met Wietske van Assen.  U, jij, jullie zijn vrij om een kleine bijdrage te geven!

De gehele dag is er gratis koffie en thee aanwezig in het zalencentrum en enkele organisten zullen op gezette tijden orgelspel laten horen in de kerkzaal.

Rooster orgelspel:

10.30 – 12.00 uur:   Alef Wiersma

12.00 – 13.00 uur:   Tjeerd Lautenbach

13.00 – 14.00 uur:   Piety van Dijk

14.00 – 15.00 uur:  Tineke Greidanus

 

Hartelijk welkom op deze dag!

Read More →
Exemple

Koudum, 21 september 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Komende zaterdag 25 september versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. Meer lezen over 16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Read More →
Exemple

Uitnodiging De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân  nodigen u uit voor het symposiumDe meeste mensen deugen (toch?)

Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

  • Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen?
  • Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de ethiek van menselijke waardigheid?
  • Hoe kunnen wij ons samen kritisch bezinnen op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en levensbeschouwingen?
  • Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij?

 

Wat gaan we doen?

We willen leren aan elkaar en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand meegenomen door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.

Inleiders:

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies.

Naima Zoundri, sociaal werker Armoede.

Dagvoorzitter is Louis Bakker.

Voor wie?

  • Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag.
  • Voor hen die een bijdrage willen leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. We denken daarbij o.a. aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken.

Wanneer?          Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Waar?                Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.

 

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06 37 62 56 35.

 

Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken.

Zie ook www.kleurrijkfryslan.org.

De Arme Kant van Fryslân wil een actieve aanzet geven tot preventie en aanpak van de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Zie ook www.armekantfryslan.nl.

Read More →
Exemple

op zondag 19 SEPTEMBER a.s. om 9.30 uur rekenen we op uw komst in de koepelkerk

KOM OVER DE BRUG EN VIER DE BIJZONDERE DIENST MET ONS MEE !!!!!

Tijdens/na de dienst is er, bij droog weer, een opdracht uit te voeren waarbij jullie de fiets nodig hebben…… dus op de fiets naar de kerk.

Voor degenen die dat niet lukt is er in de kerk een andere verrassing. De kinderen hebben hun eigen XL ontmoeting in het Centrum en kunnen daarna eventueel mee met of op de fiets.

Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar.

de  C B D

Read More →