februari 2022

archive

Home februari 2022

Exemple

De energieprijzen rijzen de pan uit. Door die sterke stijging wordt het dagelijks leven steeds duurder, vooral voor mensen met een minimum inkomen, heeft dit ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen financiële ruimte om dit op te vangen. Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht geïsoleerde woning, en ondervinden zij, door de huidige inflatie een forse koopkrachtdaling.

De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoetkomen. In de eerste plaats de gezinnen, die geconfronteerd worden met een dreigende afsluiting van gas en elektra.

Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de energiearmoede aanpakken.

De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair te zijn met hen, die door de hoge energieprijzen, nog verder in de financiële problemen dreigen te geraken. In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Daarom vraagt het IDO aan hen, die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen, een financiële bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de komende tijd de energiekosten niet meer kunnen betalen.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie Berlstum U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van de diaconie Berltsum NL71RABO 0129 1660 14.

Graag hierbij vermelden Energiecompensatie IDO.

 

Uw diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. IDO Waadhoeke zorgt voor de herverdeling met samenwerkingspartners. 100% van de opbrengsten komen terecht bij de mensen die hulp vragen.

Iedereen ontvangt omgerekend per jaar incl. btw € 290,96 energiebelasting meer terug dan vorig jaar.
Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft berekend dat door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen we dit jaar er gemiddeld € 40,00 per maand op achteruitgaan. Grote groepen huishoudens hebben hierdoor tientallen euro’s minder te besteden.

Read More →
Exemple

Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 • Ik wens u Gods zegen.
Read More →
Exemple

Paaskaars 2022

Tijdens de dienst van Stille Zaterdag (op 16 april) zal de nieuwe Paaskaars ontstoken worden. De kerkenraad heeft dit jaar voor bijgaand model gekozen.

Nu willen we u de mogelijkheid bieden om een dergelijke kaars voor thuis te bestellen. Deze huispaaskaars is 25 cm. hoog en heeft een diameter van 6 cm. Kosten: € 22,50.

 

U kunt deze huispaaskaars tot uiterlijk 7 maart bestellen bij

Meinie Strooisma, strooisma@chello.nl.

Of een briefje met uw gegevens in de brievenbus : Skoallestrjitte 2A.

Read More →