Gezocht ouderlingen in het hart van de kerk

Home 2022

Exemple

Vier gemeenten organiseren op donderdag 26 mei gezamenlijk de Hemelvaart-viering. Na een onderbreking van twee jaar pakken we de organisatie weer op. We zijn welkom in de boerderijwinkel bij de Dykstrastate,  Bitgumerdyk 24, 9036 VS te Menaam.

De organiserende gemeenten zijn Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Dronrijp, Ingelum, Marsum en Menaam. Ook mensen uit andere plaatsen zijn uiteraard welkom bij deze bovenplaatselijke kerkelijke activiteit.

Het thema is Hemels Feest. We beginnen de dag voor vroege vogels om 08.00 uur. We gaan dauwtrappen. Vertrek vanaf de genoemde locatie. Bent u geen vroege vogel, maar wel uitgeslapen, kom dan voor het ontbijt vanaf 09.00 uur. De viering begint om 10.00 uur. De dienst wordt muzikaal ondersteund door de heer Peter van der Zwaag.

De heer Peter van der Zwaag studeerde orgel bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en behaalde in 2015 zijn diploma Master of Music. Peter is organist van de Salviuskerk in Dronrijp en daarmee de vaste bespeler van het Bader-orgel (1657), het oudste in de provincie Friesland.

Aansluitend op de viering is er vanaf 11.00 uur koffie drinken.

U kunt de locatie aan de Bitgumerdyk goed bereiken met de auto. Wanneer mogelijk komt u dan vooral met de fiets. Of misschien bent u wel een hele vroege vogel… en is te voet komen geen moeite?

Aanmelding van tevoren is niet noodzakelijk. We rekenen op mooi weer, maar voor het geval dat, de viering vindt plaats in een overdekte ruimte. We vinden het fijn dat u komt.

Op deze plaats wil ik alvast de familie Jelmar en Grietje Lautenbach bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie op de Dykstra State.

We kijken uit naar een “HEMELS FEEST”.

 

Namens de collega’s en de kerkenraden van bovengenoemde gemeenten,

Ds Jeroen van Olffen.

22-05-26 hemelvaartsdienst 2022 Groot pdf 02

Lees meer →
Exemple

Hallo allemaal, op zaterdag 7 mei gaan we weer met een groep mensen uit onze gemeente naar het vluchtelingenkamp in Warschau toe om daar hulpgoederen te brengen en vluchtelingen uit Oekraïne mee terug te nemen naar Nederland.

Deze keer is er vooral behoefte aan houdbaar voedsel en medische goederen.  Een lijst van de goederen staat onderaan het bericht. Wie kan ons aan deze spullen helpen? De spullen mogen worden ingeleverd op de Nijebuorren 17 in Berltsum. Als we niet thuis zijn, dan mag het ook onder het afdakje van ons hok worden neergezet.

Het is ook mogelijk deze actie financieel te ondersteunen. Bij dit bericht zit ook een bijlage voor het registreren van de gift. U kunt een zelfgekozen bedrag overmaken op bankrekening: NL56 RABO 0362 7059 09 t.n.v. City Life Church Leeuwarden ovv Gift Oekraine.

Alvast bedankt!

We hebben de volgende spullen nodig:

 

Voedsel

Rijst

Nasimix

Bonen

Vlees/vis in blik

Macaroni/pasta’s

Saus voor bij de pasta

Olie (olijf/zonnebloem)

Noten/gedroogd fruit/rozijnen

Kruiden (zout/peper) Chocoladepasta

Vacuum verpakte worstjes

Zaden voor groenten

 

Medisch 

Insuline

Aspirine

Verband

Desinfectiemiddel

 

Alvast bedankt voor jullie hulp!

 

Groeten Marieke en Dirk Jan Holwerda

Lees meer →
Exemple

Dienst a.s. zondag 1 mei om 9.30 uur in de Koepelkerk met Ds. Ruilof van Putten uit ’t Harde.

 -Ondernemer, parttime predikant en boer-

Die deze bijzonder combinatie toepast met de woorden van Franciscus van Assisi: Overal waar je bent, is je preekstoel.

Meer dan welkom ook bij deze dienst. Met na afloop koffie, zodat we met elkaar, en met de voorganger, in gesprek kunnen gaan.

Zie ook de website van ds. Ruilof van Putten: www.ruilof.nl

Try not to become a man of success.

Try to become a man of value.

Lees meer →
Exemple

Op WOENSDAG 18 MEI a.s. is onze gemeenteavond! In de afgelopen 2 jaar was het niet mogelijk om samen bij elkaar te komen ivm corona.

De avond begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en naast het zakelijke aspect is er ook ruimte voor “kijken naar de toekomst” en op deze avond kunnen we ook nader kennismaken met onze a.s. nieuwe predikant Rob Bergsma en zijn vrouw Nienke!

Zet deze datum in de agenda! De persoonlijke uitnodiging volgt nog.

Lees meer →
Exemple

Paasboodschap 2022

Alles komt goed

“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse.

“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.”

Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid. Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.

De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”. Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan.

Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden:
Alles komt goed
En zo niet, dan toch

Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Lees meer →
Exemple

De energieprijzen rijzen de pan uit. Voor veel gezinnen met een laag nkomen heeft dit ingrijpende gevolgen. Wees solidair met deze  gezinnen en doneer een gedeelte van uw belastingvoordeel.

Iedereen ontvangt dit jaar € 290,96 energiebelastingvoordeel. Ook mensen die weinig merken van de gestegen energieprijzen. Kunt u  de compensatie via de energiebelasting wel missen? Wees dan solidair en doneer (een deel van) uw belastingvoordeel aan gezinnen voor wie afsluiting van gas en elektriciteit dreigt.

Kijk op de flyer voor meer informatie

Hoe komt mijn donatie terecht? IDO Waadhoeke verzamelt de donaties en zorgt voor de herverdeling. 100% van uw donatie komt terecht bij de mensen die de hulp nodig hebben. Inwoners met een bijstandsuitkering worden door de gemeente niet gekort als ze een tegemoetkoming krijgen.

Neem voor meer informatie over deze actie contact op met IDO Waadhoeke via het mailadres: info@idowaadhoeke.nl of bel met Adriaan Stap via telefoonnummer: 06-28232190

Lees meer →
Exemple

Stille week voor Pasen. Met deze week sluiten wij de Veertigdagentijd af. Stille Week: een week van bezinnen en misschien tot bezinning komen. Een week waarin wij stil zijn en tegelijk vol verwachting uitkijken naar het feest. Het feest van Pasen.

Aanvang vieringen:

Maandag tot en met woensdag             19.00 uur
Witte donderdag en Goede Vrijdag       19.30 uur
Stille zaterdag                                        21.30 uur

Graag nodigen wij een ieder uit om deze diensten  met ons mee te vieren.

Commissie Stille Week.

Lees meer →