DIENST ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Geplaatst op augustus 16, 2021

Home Kerkdiensten DIENST ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

DIENST ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Viering zondag 15 augustus 2021 vanuit de Koepelkerk te Berltsum. Dit is een doopdienst van Riff Sybren van Tuinen

Voorganger:                      ds. P. Dijkstra uit Grou

Ouderling van dienst:        Anne van Vaals

Orgel:                                Arjen Nauta

Beeld en geluid:                Uilke Strooisma en Cees Mollema

Link naar video en lied vooraf: https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU