DIENST ZONDAG 16 OKTOBER 2022 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Geplaatst op oktober 16, 2022

Home Kerkdiensten DIENST ZONDAG 16 OKTOBER 2022 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

DIENST ZONDAG 16 OKTOBER 2022 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Viering zondag 16 oktober 2022 vanuit de koepelkerk te Berltsum. Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger:                      ds. Rob Bergsma

Ouderling van dienst:        Andries de Haan

Orgel:                                Tineke Greidanus

Lector:                               Jolanda Osinga

Beeld en geluid:                Uilke Strooisma en Cees Mollema