Beroepingswerk nieuws

archive

Home Category : Beroepingswerk nieuws

Welkom aan onze nieuwe predikant

Rob en Nienke Bergsma met hun zoon Aron 

De pastorie aan de Van der Slikkeleane 8 zal weer bewoond gaan worden. In de komende maanden wordt de pastorie gerenoveerd en klaargemaakt voor onze nieuwe predikant en zijn gezin. Een prachtig vooruitzicht!

Wij zijn heel erg blij en dankbaar dat Rob Bergsma “ ja” heeft gezegd op het beroep dat wij samen, als Protestantse Gemeente Berltsum, op hem hebben uitgebracht. In de komende tijd volgt er meer informatie over verhuizing, bevestiging etc.

Welkom Rob, Nienke en Aron. Op weg naar een nieuwe periode in jullie leven.

 

Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 15 maart 2022 a.s.

Betreft het voornemen van de Kerkenraad voor het beroepen van een predikant.

Na een lange en intensieve zoektocht heeft de beroepingscommissie op 24 januari jl. een advies uitgebracht aan de Kerkenraad over het beroepen van een predikant in de vacature ontstaan na het vertrek van ds. Bouwknegt.

De voorzitter van de beroepingscommissie (Rienk Bouwma) heeft dit advies uitvoerig toegelicht tijdens de Kerkenraadsvergadering van dinsdag 1 februari jl. Hierna heeft de Kerkenraad unaniem ingestemd met de kandidaatstelling en zijn er aanvullende gesprekken geweest met de kandidaat.

Als kerkenraad willen wij aan de gemeente voorstellen om Proponent Rob Bergsma uit Leeuwarden te beroepen als predikant van onze Protestantse Gemeente te Berltsum.

Wij nodigen alle gemeenteleden uit voor een extra gemeenteavond op dinsdag 15 maart 2022 a.s. om 19.45 uur in ’t Centrum. Op deze avond licht de beroepingscommissie het advies toe en wordt er gestemd over de kandidaatstelling van bovengenoemde kandidaat.

Als Kerkenraad zijn we dankbaar dat we in dit stadium van het beroepingswerk zijn gekomen.

 

Uitnodiging gemeenteavond woensdag 28 en donderdag 29 oktober 2020 a.s.

Helaas kon door de actuele omstandigheden de geplande gemeenteavond van 29 september j.l. niet doorgaan. Iedereen heeft bij die uitnodiging al wel de profielschets ontvangen die we als handvat willen gebruiken voor de nieuw te beroepen predikant. Omdat we graag voortgang in het beroepingsproces willen maken, hebben we twee nieuwe data gepland om de profielschets te bespreken, en wel op:
woensdag 28 en donderdag 29 oktober om 19.45 uur (inloop 19.30 uur) in de kerkzaal van de Kruiskerk.

Op deze avonden zal ook de beroepingscommissie aanwezig zijn. Per avond mogen max. 30 gemeenteleden (incl. beroepingscss.) aanwezig zijn. We vragen je daarom opnieuw om je van tevoren aan te melden via de scriba, graag voor maandag 26 oktober, via de mail: pgberltsum@gmail.com of telefonisch: 06-41395594, ook graag even doorgeven welke datum de voorkeur heeft. Van harte uitgenodigd!

p.s.: Voor gemeenteleden die door de omstandigheden niet willen of niet kunnen komen, bieden we de gelegenheid om vooraf schriftelijk vragen te stellen. Dit kan via de mail: pgberltsum@gmail.com of per post: De Bodde 5, 9044 LA Bitgum.

Read More →