Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum

Geplaatst op januari 15, 2017

Home Actueel Berichten Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum

Chris Wassenaar start Kerkbalans in Berltsum

De landelijke actie Kerkbalans van de PKN start op zaterdag 21 januari met een inluidmoment van zoveel mogelijk klokken in Nederland. Er doen meer dan 100 kerken aan mee en de Protestantse Gemeente Berltsum is ook van de partij. De actie start met een gemeenschappelijke lunch voor de 35 vrijwilligers die langs alle gemeenteleden gaan met het verzoek om een vrijwillige bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Maar ook alle belangstellende gemeenteleden zijn welkom. Daarna zal de topkaatser uit Minnertsga op spectaculaire wijze de klok luiden in de Koepelkerk. Vooraf aan het inluidmoment zal Chris Wassenaar geïnterviewd worden over zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.

Daarna krijgt de aanwezige pers de ruimte om Chris Wassenaar te interviewen.

Het programma is als volgt:

  • 12.00 uur: lunch met soep en broodjes in de Kruiskerk met alle bezorgers, kerkenraadsleden en andere belangstellende gemeenteleden, zowel jongeren als ouderen
  • 12.45 uur: allen naar de kerkzaal. Daar zal de actie gestart worden door Chris Wassenaar, de topkaatser uit Minnertsga. De pers is hierbij ook uitgenodigd en Chris zal geïnterviewd worden over zijn relatie met de kerk als (voormalig) topkaatser.
  • 13.00 uur: Chris zal spectaculair de klok luiden.

Waar:    lunch in het zalencentrum van de Kruiskerk, Hôfsleane 23,  Berltsum

Inluiden in de kerkzaal.

De aanwezige pers krijgt volop de gelegenheid Chris te interviewen na het inluiden.

kerkdienstenNadere informatie bij:

Durk Osinga (voorzitter college van kerkrentmeesters)

Kleasterdyk 3a

9041 VH Berltsum

Tel: 0518-462345/06-17146134

e-mail: durkosinga@upcmail.nl