PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkbrief

De kerkbrief is bedoeld voor leden en andere betrokkenen bij de Protestantse Gemeente Berltsum. Aanmelden kan per e-mail vianieuwsbriefpgberltsum@gmail.com

Datum inleveren kopij kerkbrief

7 januari 2019

21 januari 2019

4 februari 2019

18 februari 2019

4 maart 2019

18 maart 2019

1 april 2019

29 april 2019

13 mei 2o19

27 mei 2019

24 juni 2019

22 juli 2019