PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Kerkbrief

De kerkbrief is bedoeld voor leden en andere betrokkenen bij de Protestantse Gemeente Berltsum. Aanmelden kan per e-mail vianieuwsbriefpgberltsum@gmail.com

Datum inleveren kopij kerkbrief

11-nov-19
25-nov-19
9-dec-19
6 januari 2020
20 januari 2020
3 februari 2020
17 februari 2020
2 maart 2020
16 maart 2020