In een ander Licht

Geplaatst op december 23, 2017

Home Meditaties In een ander Licht

In een ander Licht

In een ander Licht

In de maand december ervaren we vaak duidelijk de tegenstelling tussen licht en donker. De dagen zijn kort en de nachten duren lang. Voor velen is deze tijd van het jaar niet de gemakkelijkste. De meeste mensen zijn niet zo op het donker gesteld. We verlangen naar licht, naar warmte en veiligheid. Om de afwezigheid van zon en licht wat op te heffen steken we kaarsen aan, op zoek naar warmte en licht.

Zo bereiden we ons ook voor op de viering van het Feest van het Licht. Want juist in deze donkere maand vieren we de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. We zingen advents- en kerstliederen, die spreken van de vreugde om de komst van het Licht. En we doen dat elk jaar opnieuw.

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Maar wat beleven we er ten diepste aan? Hoe dicht nadert God in Jezus’ geboorte de donkerte van onze dagen? Voelen we ons werkelijk opgenomen in zijn Licht? Huub Oosterhuis heeft een lied geschreven dat begint met: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God.’ Het zijn woorden die een diepe innigheid uitspreken. En die, als ze werkelijk ervaren worden, ons kunnen uittillen uit de sleur van elke dag. God als een Licht, vriendelijk en veilig. God als een warme mantel om ons heen, liefdevol nabij.

Heel intens zijn deze woorden realiteit geworden in de geboorte van zijn Zoon. Want daar zien we God in het hart. Jezus was een kind als alle andere kinderen. Maar gaandeweg werd duidelijk dat in Hem God zelf aanwezig was. Op de weg die Hij ging straalde Hij vriendelijkheid, veiligheid en warmte uit naar de mensen die Hij ontmoette. Mensen aan de kant, mensen in rouw en verdriet, mensen zonder uitzicht gaf Hij weer licht.

Over enkele weken vieren wij opnieuw zijn geboorte. En niet alleen bij ons, maar over de hele wereld klinken weer de zoete klanken van de kerstliederen. Niet alleen omdat het zo romantisch is, maar omdat Gods Geest ook vandaag nog mensen bezielt en veiligheid en warmte geeft. Licht aan mensen die in het donker leven. ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God.’

Als wij de intentie van deze woorden kunnen meebeleven, kan er een nieuwe glans komen over onze kerstvieringen. Een glans, die een weerspiegeling is van het licht dat in de kerstnacht is geboren. Een weerspiegeling die uitloopt op een opdracht. Want Jezus zegt niet alleen: ‘ik ben het licht der wereld’. Hij zegt ook: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’ Mensen die zelf aangestoken zijn door het Licht, mogen dat Licht verder dragen. Warmte bieden aan mensen die kou lijden, veiligheid aan wie zich machteloos en eenzaam voelen, troost aan wie verdriet hebben.

Licht voor een ander

Zo kan de betekenis van de geboorte van Jezus Christus steeds verder gaan. Zo kan de kring van het Licht zich uitbreiden, tot in het nieuwe jaar, als de kringen van een steen die in het water wordt gegooid. Opdat steeds meer mensen aan het licht komen. Het Licht van Jezus, in wie God heel deze wereld omarmt. ds. AJB