Laat hen niet in de kou staan.

Geplaatst op februari 13, 2022

Home Actueel Berichten Laat hen niet in de kou staan.

Exemple

Laat hen niet in de kou staan.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Door die sterke stijging wordt het dagelijks leven steeds duurder, vooral voor mensen met een minimum inkomen, heeft dit ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen financiële ruimte om dit op te vangen. Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht geïsoleerde woning, en ondervinden zij, door de huidige inflatie een forse koopkrachtdaling.

De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoetkomen. In de eerste plaats de gezinnen, die geconfronteerd worden met een dreigende afsluiting van gas en elektra.

Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de energiearmoede aanpakken.

De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair te zijn met hen, die door de hoge energieprijzen, nog verder in de financiële problemen dreigen te geraken. In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Daarom vraagt het IDO aan hen, die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen, een financiële bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de komende tijd de energiekosten niet meer kunnen betalen.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie Berlstum U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van de diaconie Berltsum NL71RABO 0129 1660 14.

Graag hierbij vermelden Energiecompensatie IDO.

 

Uw diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. IDO Waadhoeke zorgt voor de herverdeling met samenwerkingspartners. 100% van de opbrengsten komen terecht bij de mensen die hulp vragen.

Iedereen ontvangt omgerekend per jaar incl. btw € 290,96 energiebelasting meer terug dan vorig jaar.
Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft berekend dat door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen we dit jaar er gemiddeld € 40,00 per maand op achteruitgaan. Grote groepen huishoudens hebben hierdoor tientallen euro’s minder te besteden.