Bevestigingsdienst ds. Rob Bergsma

Geplaatst op september 26, 2022

Home Actueel Berichten Bevestigingsdienst ds. Rob Bergsma

Exemple

Bevestigingsdienst ds. Rob Bergsma

Zondag 18 september was het dan zover, de intrede- en bevestigingsdienst van proponent Rob Bergsma als dienaar van het woord en tot predikant van onze Protestantse Gemeente Berltsum.
Veel gasten en gemeenteleden waren aanwezig in deze bijzondere dienst. En muzikale ondersteuning was er o.a. van de Cantorij.

 

 

 

 

 

 

Ds. Yorick Breemes leidde deze bevestigingsdienst en legde prop. Bergsma beide handen op en sprak zijn zegen uit, ook 3 andere ‘’dienaren van het Woord’’ (ds. Bouman, ds. Bart Visser en ds. Froukje de Hoop) gaven hun zegen aan deze bevestiging als dienaar van het Woord. Centraal stonden de woorden uit 2 Koningen 2 vers 11-15 met als “boodschap” dat Gods Geest mensen in beweging wil zetten en dat we daarop mogen vertrouwen. De gemeente bekrachtigde haar instemming met applaus.

Na een korte pauze nam Dominee Bergsma de leiding over. Diaken van dienst, Meinie Strooisma, deed hem een speciale ketting met houten kruis om. Ds Bergsma, ús dûmny nam ons mee naar Efeziërs 1 vers 15-23 met als boodschap dat wij allen “geraakt” mogen worden door Gods Geest in ons als mensen wil doen. Ook in deze tijd mogen wij enthousiast worden over geloven. In dit gedeelte komt duidelijk naar voren hoe Paulus, een mens zoals wij, enthousiast is over het geloof!

Onze koster Wietske v. Assen heeft voor deze speciale dienst een prachtig bloemstuk gemaakt en hierbij een uitleg:

De bloemen in de schikking zijn rood, dit is de kleur van leven, liefde, de Heilige Geest en staat voor geestdrift.

Het groen is de kleur van de hoop en verwijst ons naar de toekomst die we samen hoopvol tegemoed gaan

De bessen en vruchten zijn er as teken van de Geest en het vrucht dragen

De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen hemel en aarde, hierop steunen de bloemen en de vruchten.

De krans is de kring van de gemeente, bekleed met klimop als teken van trouw

De open bijbel verwijst naar de dienaar van het Woord van God

 

Aan het einde van de dienst begeleidde ds. Bergsma met zijn gitaar Esmée Ynema die het prachtige lied ‘’Familie’’ zong.
            Hoe mooi en hoe heerlijk
            Als wij als familie
            Als broers en als zussen
            Om elkaar geven
            En open en eerlijk
            Met elkaar omgaan
            De Vrede bewaren
            En eensgezind leven

            En het mooiste geschenk
            Wordt ons gegeven
            De Zegen van God
            Een eindeloos leven

 

 

Na afloop stond de koffie klaar en werd er afgesloten met heerlijke soep en een broodje. We kijken terug op een indrukwekkende dienst en bedanken iedereen die hier zijn of haar bijdrage aan geleverd heeft.

 

Klik hier voor meer foto’s van de dienst