Kerstviering 2022

Geplaatst op november 8, 2022

Home Actueel Berichten Kerstviering 2022

Exemple

Kerstviering 2022

Woensdag 14 december a.s. Voor alleengaanden in Berltsum en Wier en  iedereen vanaf 65 jaar

Thema: Hoop en verlangen

Deze wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum. We willen u begroeten in ’t Centrum tussen 15.30 en 16.00 uur voor een ontvangst met koffie/thee.

De kerstviering in de Koepelkerk zal dan rond 16.30 uur beginnen. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten. Vervolgens is er na afloop een broodmaaltijd in ’t Centrum, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

Voor de broodmaaltijd en/of u opgehaald wilt worden,  kunt u zich opgeven tot maandag 5 december 2022, bij:

Jeltje Postma, Bûterhoeke 9, tel. 0518-461312 of via de mail: tijsman@hotmail.com