Kerstviering 2022

Home Actueel Berichten Kerstviering 2022

Exemple

Kerstviering 2022

Woensdag 14 december a.s. Voor alleengaanden in Berltsum en Wier en  iedereen vanaf 65 jaar

Thema: Hoop en verlangen

Deze wordt georganiseerd door de vrouwenverenigingen en de diaconie van de Protestantse Gemeente Berltsum. We willen u begroeten in ’t Centrum tussen 15.30 en 16.00 uur voor een ontvangst met koffie/thee.

De kerstviering in de Koepelkerk zal dan rond 16.30 uur beginnen. Er zal een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten. Vervolgens is er na afloop een broodmaaltijd in ’t Centrum, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

Voor de broodmaaltijd en/of u opgehaald wilt worden,  kunt u zich opgeven tot maandag 5 december 2022, bij:

Jeltje Postma, Bûterhoeke 9, tel. 0518-461312 of via de mail: tijsman@hotmail.com