Brouwersfonds 2023

Geplaatst op december 4, 2023

Home Actueel Berichten Brouwersfonds 2023

Exemple

Brouwersfonds 2023

Omdat oudejaarsdag op zondag valt dit jaar, willen we de uitgave van de kerstbrood en boter dit jaar organiseren op zaterdag 30 december a.s.

En wel in MFC it Stêdhus  van 10.00 tot 12.00 uur.

Het Brouwersfonds is ontstaan doordat in 1903 Lammert IJsbrands Brouwer, bij zijn overlijden, geld geschonken heeft aan de Diaconie met als doel:   Dat voor de opbrengst van dat geld brood en boter moet worden uitgedeeld aan de behoeftige weduwen van het dorp.

De diaconie heeft van dat geld een perceel land gekocht en van de pacht wordt nu nog steeds brood en boter uitgedeeld aan de weduwen van het dorp. Vroeger waren weduwen meestal niet benijdenswaardig omdat zij vaak geen eigen inkomen hadden. Dat is tegenwoordig gelukkig meestal wel anders.

Wel willen we het op deze manier in stand houden, het is in de statuten ook bepaald dat men het zelf moet ophalen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met Thea Cramer, tel. 06-40568834.