Artikel in Franeker Courant over de restauratie Koepelkerk

Geplaatst op december 12, 2021

Home Actueel Berichten Artikel in Franeker Courant over de restauratie Koepelkerk

Exemple

Artikel in Franeker Courant over de restauratie Koepelkerk

Lantaarn Koepelkerk Berltsum in de steigers

De imposante lantaarn van de Koepelkerk in Berltsum staat in de steigers. De Protestantse Gemeente Berltsum voert actie om het resterende geldbedrag van 21.000 euro voor de restauratie in te zamelen.

BERLTSUM „In 2019 is begonnen met voorbereidende werkzaamheden toen duidelijk werd dat er lekkage was”, vertelt Durk Osinga, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Berltsum. „In 2020 is de subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toegezegd waarna de fondsenwerving kon starten. Dat kost veel tijd. Pas bij definitieve offertes weet je wat het tekort is.”

Ondanks een tekort van 21.000 euro, werd toch besloten om te starten met de restauratiewerkzaamheden. „Er is dus wel een zeker risico, maar de kerkrentmeesters vonden dit een acceptabel risico. Immers, hoe langer je wacht des te meer schade”, verklaart Osinga.

Voor de restauratie is twee ton nodig, legt de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters uit: „De totale kosten komen uit op 203.000 euro en aan subsidies en andere fondsen is 146.000 euro toegezegd, zodat er nog 57.000 euro moet worden opgebracht. De Protestantse Gemeente Berltsum draagt 36.000 euro bij zodat een tekort overblijft van 21.000 euro.”

Vleermuizen

In oktober zijn de aannemers gestart met hun werkzaamheden. De restauratie kon toen pas aanvangen vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in de kerk. „Na 1 oktober verhuizen de zeldzame meervleermuizen weer naar de mergelgrotten in Limburg”, verklaart hij.

Volgens Osinga gaat de restauratie voorspoedig. „Het timmer- en schilderwerk is afgerond. De leidekker heeft de goten vernieuwd en is nu bezig om de leien op de lantaarn te spijkeren. Hij doet zijn uiterste best om de werkzaamheden voor de kerst af te ronden. Maar hij is uiteraard afhankelijk van werkbaar weer. De mannen zijn 30 meter hoog bezig. Ze zijn wel wat gewend, maar het moet wel veilig zijn.”

Restauratie in 1998

De huidige actie doet sterk denken aan een eerdere inzamelingsactie eind jaren ‘90. Osinga: „In 1998 was een heel ingrijpende restauratie nodig van het dak en de lantaarn van de Koepelkerk. De bonte knaagkever had veel schade toegebracht aan het bindwerk van de kerk. Dat was toen een nieuw fenomeen en had al een aantal jaren daarvoor tot veel publiciteit geleid.”

„De lantaarn is met een kraan van de kerk getild en dat heeft tot drie maal toe Omrop Fryslân gehaald. Het was de eerste keer dat dit in Fryslân gebeurde”, zegt Osinga. Volgens hem heeft dat ook bijgedragen tot het welslagen van die actie. „De huis-aan-huis actie heeft toen in totaal 40.000 gulden opgebracht (omgerekend zo’n 18.000 euro), een geweldig resultaat.”

„Dat is nu heel anders”, zegt hij. Een huis-aan-huis actie is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. „Met een artikel in de dorpskrant Op ‘e Roaster, de website berlikum.com en de regionale kranten is de bewoners van Berltsum gevraagd om een financiële bijdrage op de restauratierekening  NL82 INGB 0000 957777. ” Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Berltsum al al ruim 1.000 euro binnengekregen.

Met dank aan de Franeker courant

Referentie: https://krant.franekercourant.nl/reader/?epub=https://krant.franekercourant.nl/ndc-ws/franekercourant/issues/3418/#/pages/6