Avondsmaalscollecte 24 januari voor Pakistan

Geplaatst op januari 11, 2016

Home Actueel Berichten Avondsmaalscollecte 24 januari voor Pakistan

Exemple

Avondsmaalscollecte 24 januari voor Pakistan

De opbrengst van de Avondmaalscollecte van 24 januari 2016 gaat naar het volgende project van Kerk in actie:

“Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen – Pakistan”

NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het werk gericht op het vergroten van de voedselzekerheid, werkt NOAD aan het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselzekerheid toegenomen.

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren zodat ze zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.

Namens jullie diakenen wordt deze collecte van harte aanbevolen.