DE ANONIEME MENS EN BERLIJNSE MUUR POLITIEK 

Geplaatst op juni 24, 2018

Home Columns DE ANONIEME MENS EN BERLIJNSE MUUR POLITIEK 

Exemple

DE ANONIEME MENS EN BERLIJNSE MUUR POLITIEK 

Nederland is in de ban van de nieuwe privacy wet. Bedrijven, organisaties, verenigingen maar ook kerkelijke gemeenten moeten omzichtig omgaan met persoonsgegevens om niet in overtreding te zijn. We gaan op naar de “anonieme mens”, waarvan alle gegevens veilig zijn opgeborgen en die alleen met de uitdrukkelijke toestemming van deze persoon openbaar gemaakt mogen worden.    Een beetje privacy is prima maar overdrijven kan ook!                                                                        Alhoewel…… in de bijbel staat wel dat wij als mensen geen beeltenis van onze God mogen maken. Dus wat dat betreft en de privacywet…………… Maar daarentegen mogen en moeten wij onze talenten benutten en deze vooral niet verborgen houden. Gemeenschapszin, ontmoeting en een open vizier zijn toch ook pijlers van een bloeiende kerkgemeenschap!  

 Hoe moet dat straks met een doopdienst, kerst- of paasviering, wanneer er niet meer spontaan namen genoemd kunnen worden of foto’s worden gemaakt voor bijvoorbeeld het kerkblad. Alle personen die op het plaatje staan afgebeeld, moeten toestemming te geven voor publicatie, wat nogal wat tijd kost en omslachtig is. De nieuwe Europese regelgeving lijkt er op uit te zijn, de mens volledig te isoleren en zogenaamd “veilig” te stellen. Ook informatie geven over de verschillende colleges en de daar aan verbonden medewerkers kan dan waarschijnlijk niet meer. Je mag alle kopij eerst wel aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen alvorens je het vrijgeeft voor publicatie! 

 We lijken dan ook terug te gaan naar een bijna totalitaire staat, waarin alles beheerst wordt door de “hogere beleidsorganen”.  Zij stellen de spelregels op en dreigen met straf wanneer hun wetten niet opgevolgd worden. Bureaucratie en regeltjescultuur vieren weer eens hoogtij en beroven de mens van een eigen wil, openheid en het ventileren van een mening. God heeft de mens niet geschapen om als een rups in een cocon opgesloten te zitten. Je mag je laten zien als mens en van waarde zijn, waarbij je niet beperkt moet worden door allerlei verstikkende regeltjes.  

 Wat is er mooier dan om als groep iets voor elkaar te krijgen. Zoals in de kerk, waarbij een verscheidenheid aan talenten van mensen worden benut, om als geloofsgemeenschap te functioneren. Hoe kun je mensen bereiken als er voor iedere ontmoeting een hindernis is opgeworpen. Zonder spontaniteit en intuïtie is er geen ruimte meer voor het onverwachte. 

 Hoe kun je met elkaar in gesprek gaan, wanneer je toestemming moet vragen om het ene wel en het andere niet te vertellen of te vragen. Mag je op een gemeenteavond nog wel een begroting of een rekening presenteren of iets persoonlijks openbaar maken. Na de pauze een diaserie, waarvan de helft van de personen onherkenbaar is gemaakt omdat deze niet te traceren waren voor de noodzakelijk goedkeuring van vertoon van beelden. Ook als je als dominee een anekdote wilt vertellen, moet je eerst even de hoofdpersonen om toestemming vragen om niet teveel in de privésfeer te geraken. Met daarbij ook nog controle op de handhaving en we zijn weer terug in de periode van voor de val van de Berlijnse muur. 

 Ook wordt nu duidelijk dat het liedje “Ik heb stiekem met je gedanst” van Toontje Lager zijn tijd ver vooruit was…. zo noem je tenminste geen namen. Mogen we straks in het kerkblad nog iemand feliciteren met een huwelijksjubileum, met zijn of haar 80e verjaardag of vermelden dat een kerklid is overleden? Naast de al bestaande colleges binnen de kerk moet er dan ook nog maar een privacydeskundige worden aangesteld die als een rijdende rechter het gesproken en geschreven woord zorgvuldig kan afwegen.  Gelukkig kunnen we wel naar hartenlust de bijbel raadplegen en gebruiken zonder verdere beperking van privacy. Bijbelse figuren kunnen we moeilijk om toestemming vragen en ja……… geloven is toch ook een beetje privé!!                                                                                                                JOOST