Mag ik dan bij jou….

Geplaatst op november 4, 2015

Home Columns Mag ik dan bij jou….

Exemple

Mag ik dan bij jou….

De vluchtelingen problematiek is onderhand ook in ons land in alle hevigheid losgebarsten nu de voornamelijk uit Syrië afkomstige ontheemden hun toevlucht elders zoeken. Op de vlucht voor hun eigen meedogenloze regime en de IS. Waar de eerste golf vluchtelingen nog konden rekenen op een warm onthaal en een gevoel van mededogen, is de teneur er nu een van onbegrip en zichtbaar afnemende tolerantie.

De spreekwoordelijke grens lijkt letterlijk bereikt voor velen van onze bevolking. Dit terwijl die grens juist onontbeerlijk is voor die mensen die totaal ontheemd hun eigen huis en haard zijn ontvlucht om te overleven. De Wilders ideologie Meer of minder is weer geheel terug in de actualiteit. Aanvankelijk nog als racistisch betiteld, is het nu voor veel mensen en politieke partijen een maatstaf voor de mate waarin vluchtelingen nog toegelaten kunnen worden. De Open het dorp sfeer van Mies Bouwman (eerste Nederlandse geldinzamelactie op tv in 1962) op de eerste toestroom is al lang vervangen voor een groeiende pruik van Wilders die zichtbaar garen spint bij alle problemen en negatieve gevoelens die opdoemen nu vele landen, waaronder ook ons eigen ministaatje, de grote stroom vluchtelingen niet meer kunnen verwerken.

Maar ook de regeringspartijen, met voorop de VVD in de persoon van onze provinciegenoot Halbe Zijlstra, spreken de harde taal van beperking en ontmoediging voor vluchtelingen om een voet op Nederlandse bodem te zetten. Alleen al het idee dat zeven westerse vrije economieën moeten worden doorkruist om het welvarende Nederland te bereiken zegt al genoeg over de motieven van de vluchtelingen volgens fractievoorzitter Zijlstra.

Onbekend maakt onbemind en zolang het voor ons nog een ver van mijn bed show was met beelden vanuit Italië, Griekse kustplaatsen en wellicht nog verder gelegen toevluchtsoorden gaf dat ons nog wel een geruststellend gevoel. Geld doneren en goederen zoals kleding, waarvan de geldigheiddatum en een hoog modegevoeligheidsniveau al lang gepasseerd zijn, geven dan toch maar het idee van intens meeleven. Ook schoolacties en oproepen vanuit de kerk om te participeren in de hulpvraag voor die noodlijdende vluchtelingen ver weg en dichtbij (maar nog wel op aanvaardbare afstand graag) worden bij acclamatie positief begroet.

Ruim 1000 Kosovaarse vluchtelingen hebben de laatste 3 km naar de grens van Macedonie moeten lopen nadat ze per trein afgevoerd  Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 990331

Nu na enige weken van toestroom worden de discussies over het al dan niet beperken of zelfs stopzetten heviger. Burgemeesters moeten de gemoederen sussen die hoog oplaaien op publieke bijeenkomsten. Gasten ontvangen kan mooi zijn maar het is voor velen zoals bij lastige visite, als ze weer vertrokken zijn is ook heerlijk. Er is daarbij ook gerede angst voor terroristen onder de vluchtelingen. We kennen en begrijpen de taal niet en kunnen hun gedachten niet lezen. Kortom veel onbeantwoorde vragen die voor onrust en angst kunnen zorgen.

Vluchtelingenproblematiek is van alle tijden. Lees de Bijbel er op na en ervaar onder meer de zoektocht van het volk van Israël naar een woonplek waar in vrede en wederzijds respect kan worden geleefd. Het Joodse volk heeft in haar gehele bestaan altijd moeten vluchten en zich weer moeten neder zetten. Vaak stuitend op onbegrip en argwaan met alle gevolgen van dien. Wat dat betreft is er dus niet veel veranderd! Daarom heb ik ook veel waardering voor de mensen die zich met hart en ziel en in woord en daad voor ontheemde mensen inzetten. Vaak zijn dat mensen met een kerkelijke achtergrond, maar het kunnen ook evengoed mensen zonder christelijke achtergrond zijn met het hart op de juiste plaats. Vanuit onze morele christelijke overtuiging zouden wij eigenlijk bij deze groep mensen moeten behoren, maar ook naar mij zelf gekeken is er toch ook wel de constatering en de vrees dat het Open het dorp gevoel geen eeuwigheidswaarde heeft. Maar dan hopelijk wel liever, mocht de hulpvraag daar zijn, Claudia de Breij haar Mag ik dan bij jou, dan het populistisch meelopen met Wilders!

JOOST