Ledenadministratie Kerkelijk Bureau:

Geplaatst op december 27, 2015

Home Actueel Berichten Ledenadministratie Kerkelijk Bureau:

Exemple

Ledenadministratie Kerkelijk Bureau:

In de afgelopen jaren is de ledenregistratie van de PKN
gewijzigd . De PKN heeft een landelijke ledenregistratie, die verdeeld is over alle aangesloten kerkgemeenten. De meeste wijzigingen, zoals verhuizingen, huwelijk, overlijden, worden verkregen via de burgerlijke gemeenten. Men kan als volgt
als lid zijn geregistreerd: als dooplid of belijdend lid. Daarnaast kunnen partners worden geregistreerd en de zo genoemde “register verbondenen” (voorheen geboorteleden). Deze twee groepen zijn geen lid van de kerk.

Anno 2015 geldt: als je als persoon niet staat ingeschreven bij een lokale kerkgemeente, dan ben je ook niet bekend in de landelijke registratie. Dat geldt dus ook voor kinderen die geboren worden en waarvan de geboorte niet door de ouder(s) wordt doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau (kbpgberltsum@gmail.com). In het geval, dat mensen zichzelf of hun kinderen niet aanmelden als lid, krijgen zij ook geen informatie van de kerk.

We willen de komende tijd proberen de ledenadministratie zo volledig mogelijk te maken en wel op de volgende manieren:

  • duidelijke informatie verstrekken via website, Tsjerkelûden en nieuwsbrief over het doel van deze actie.
  • als wijkouderling en wijk-contactpersoon in de wijk ouders benaderen met de vraag of zij het goed vinden dat hun niet gedoopte kind(eren) als register verbonden lid worden ingeschreven. Dat geldt ook voor niet geregistreerde partners.

De namen van ingeschreven personen, dus zowel leden als
niet-leden, worden dan bij verhuizing doorgegeven aan de plaatselijke kerk.

Ook kunnen de kinderen dan benaderd worden met informatie over het Jeugdwerk van onze kerk.

Dus als u binnenkort iemand van de PG Berltsum aan de deur krijgt met de vraag of uw kind, en/of partner, mag worden ingeschreven in onze administratie, is het voor dit doel.