Lighthouse Project van Theo en Jinke de Jong

Geplaatst op november 29, 2021

Home Actueel Berichten Lighthouse Project van Theo en Jinke de Jong

Exemple

Lighthouse Project van Theo en Jinke de Jong

Begin september 2021 hebben we contact opgenomen met Theo en Jinke de Jong, een Fries
echtpaar dat woont en werkt in Knysna/Karatara, Zuid Afrika.

Als diaconie liepen we al enige tijd met de gedacht rond om gedurende een heel winterseizoen een goed doel structureel te steunen. Al brainstormend viel daarbij de naam van de organisatie Good news Zuid-Afrika en Theo en Jinke de Jong en het project Lighthouse dat sinds 2018 in het leven is geroepen.

We kregen direct een enthousiaste reactie van Theo en Jinke retour. Met de woorden van Theo:

Wat een mooi nieuws dat jullie als kerk jullie voor een bepaalde tijd willen verbinden aan een van de projecten van Good News ZA. We zijn hier erg dankbaar voor. Wij zijn “in het veld” aan het werk maar zonder donaties kunnen we geen projecten opzetten om de kinderen en jongeren te begeleiden naar een betere toekomst. In het Afrikaans zeggen ze dan: “Saam kan ons die verskil maak”, samen kunnen we het verschil maken. Jullie ondersteunend vanuit Berltsum en wij in Zuid-Afrika.

Tijdens de zendingszondag van 17 oktober 2021 hebben wij als diaconie het een en ander laten zien over het project Lighthouse van Theo en Jinke.

Theo had al eerder aangegeven dat Jinke en hij begin november naar Nederland zouden komen en aangeboden ons dan een bezoek te brengen voor meer uitleg en een presentatie in een dienst. Dat is gelukt. In de dienst van 14 november 2021 heeft Theo vol passie verteld over hun werk en Zuid-Afrika en het Lighthouse project. Het was een prachtige zendingsdienst.

We hopen dat u, met ons als diaconie, Theo en Jinke  een warm hart wilt toedragen door middel van gebed en uw financiële steun gedurende dit winterseizoen.

Meer informatie is te vinden op de website www.goodnewsza.com

Namens de Diaconie,

Akke Zijlstra