Verwacht: Een “menselijke brief”

Geplaatst op december 20, 2019

Home Meditaties Verwacht: Een “menselijke brief”

Exemple

Verwacht: Een “menselijke brief”

U/ je bent zelf een brief van Christus……” 2 Korintiërs 3 vers 3

Deze uitgave van Tsjerkelûden is alweer de laatste editie van 2019. Het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Berltsum. Niet alleen voor de leden maar ook voor een ieder in ons dorp en daarbuiten.

Zo op het einde van een jaar kijk je soms even terug en dan schieten diverse gedachten je door het hoofd als je nadenkt over het schrijven van een overdenking, een meditatie of hoe je het ook maar wilt noemen. Eén gedachte die bij mij is blijven hangen is: “het (niet meer) schrijven van brieven aan elkaar”.

Het schrijven van brieven is niet meer van deze tijd. Het is nog maar enkele decennia geleden dat je een brief schreef naar familie die ver weg woonde. Je schreef over alledaagse zaken, familie, over wat er in het dorp gebeurd was.

Tegenwoordig is het contact hebben met familie en vrienden, veel gemakkelijker door Facebook, telefoon, Whatsapp etc. Dagelijks versturen we gigantisch veel nieuws, we ontvangen ook heel veel nieuws, het nieuws gaat continue door. Ook als mens ben je op wat voor manier dan ook verbonden met het nieuws.

Eén ding is wel gelijk gebleven en dat is het feit dat wat je vertelt aan een ander ook iets vertelt over wie je zelf bent en wilt zijn. Ben je een type dat alles wat je hoort ook deelt met een ander, ben je een type dat eerst goed luistert en daarna (soms) iets deelt met een ander, ben je een type dat nergens naar luistert en gewoon je eigen gang gaat.  Het heeft ook te maken met “hoe je in het leven staat”, geloof je (nog) in de figuur van Jezus. Twijfel je hieraan of ben je overtuigd dat Hij bestaat of niet?

Hoe ga je om met al het nieuws wat je hoort en leest in deze tijd, anno 2019 en ook in het komende jaar 2020? Bepaalt het voor een deel jou manier van leven, zet het nieuws je soms op andere gedachten?

Kerst! Heeft alles te maken met het geboortefeest van onze Heer, Jezus Christus. Nieuws! Overal op de wereld wordt jaarlijks stilgestaan bij zijn geboorte. Jezus heeft een heleboel invloed op het nieuws gehad.

Ook in die tijd waren er veel mensen die op verschillende manieren omgingen met het nieuws van alledag. Wat dat betreft is er niet veel veranderd. Toen Jezus opgroeide vertelde hij de mensen in zijn omgeving van zijn geloof in God, zijn geloof in mensen, het bepaalde voor een groot deel zijn manier van doen. Hij herhaalde verhalen uit de bijbel van mensen die iets hadden met geloven, Hij vertelde de mensen dat geloof je kan helpen in het leven van alledag. Kortom, het nieuws van het geloof kan je houding bepalen in het nieuws van alledag!

Paulus, die zich een boodschapper van Jezus noemde, een discipel, vertelt in zijn brief aan de mensen in de plaats Korinthe iets wat ook tegenwoordig van toepassing is. Je staat als mens, als christen, midden in het leven, waarin je je soms alleen voelt, verdrietig bent, gefrustreerd bent, soms sterk voelt. (Lees het maar eens na in de bijbel!)

Geloven in het nieuws van Jezus kan mensen in beweging brengen…. Naar jezelf maar ook richting andere mensen. Kerst 2019 is ook dat het nieuws van Jezus weer aan veel mensen wordt verteld op verschillende manieren, via internet, via FB, appjes, kerkdiensten, een gesprek van mens tot mens, een kerkblad, etc.

U, jij, jullie en ook ik mogen mensen zijn die iets te vertellen hebben. Op de manier die Jezus deed, niet opdringerig, niet sensationeel, niet overdreven maar echt, puur. We hoeven geen grote brieven te schrijven, we mogen leven zoals Jezus ons dat voor heeft gedaan. En dan heb je geen brief nodig, anderen herkennen dan iets in ons, iets in jou, iets in jullie. Zijn Geest bepaalt hoe je in het leven staat. Zijn Geest is er nog steeds, in 2019 maar zeker ook in 2020.

Mijn hoop is dan ook dat een ieder die dit leest een “brief” mag zijn van Jezus! Ook in 2020 willen wij als kerk in Berltsum dat uitdragen. Luister maar eens via Youtube naar het lied “Geest van hierboven”. Dat kan een mens in gang zetten! Een menselijke brief!

Sybren van Tuinen