Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o, Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Geplaatst op april 30, 2017

Home Actueel Berichten Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o, Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Exemple

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o, Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

De oecumenische gesprekskring is weer bij elkaar geweest op 16 maart. Dit was tevens de laatste keer van dit seizoen. In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze kring. De eerste bijeenkomst is dan op donderdag 28 september, weer om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Zet de datum alvast in uw agenda of op de kalender. Hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over koning David en Batseba.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het nieuwe activiteitenboekje dat in september/oktober weer bij u in de bus valt. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.