Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Geplaatst op september 7, 2019

Home Actueel Berichten Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Exemple

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Ook dit seizoen is er weer een oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie. We gaan dit  seizoen onderwerpen bespreken die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit. De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Wilt u graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

De overige data zijn: de donderdagen 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.