Regionale activiteiten seizoen 2019-2020

Geplaatst op juli 11, 2019

Home Actueel Berichten Regionale activiteiten seizoen 2019-2020

Exemple

Regionale activiteiten seizoen 2019-2020

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Vanaf 12 september gaat de oecumenische gesprekskring voor alle vier dorpen, inclusief de RK-parochie, weer van start. Dit seizoen gaan we het iets anders doen met de invulling van de middagen. We gaan het hele seizoen niet meer één boek bespreken, maar onderwerpen die los van elkaar staan. De volgende onderwerpen kunnen, onder andere, aan de orde komen: verhalen van hoop, bidden, God als vader en moeder, de Heilige Geest, bijbelverhalen, spiritualiteit.

De eerste bijeenkomst is op donderdag 12 september, om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole.

Wilt u graag met ons meedoen?

U mag zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

 

Data: de donderdagen 12 september 2019, 10 oktober 2019, 21 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 13 februari 2020, 12 maart 2020 om 14.00 u.

Plaats: De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.

Begeleiding: Ali Stork, kerkelijk werker Prot. Gem. Dronryp e.o.

 

Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen, van de afgelopen jaren, in de serie Stap voor Stap met de gemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam, Dronryp en Berltsum, gaan we dit seizoen vrolijk verder wandelen. We gaan weer wandelen in en rondom verschillende dorpen. De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

Data: de najaarswandeling is op zondag 13 oktober 2019 om 14.00 u. (plaats volgt nog)  en de voorjaarswandeling op zondag 29 maart 2020 (plaats volgt nog)

Begeleiding: Ali Stork