Regionale oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o., Ried-Skingen c.a.

Geplaatst op oktober 30, 2020

Home Actueel Berichten Regionale oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o., Ried-Skingen c.a.

Regionale oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam, Dronryp e.o., Ried-Skingen c.a.

Op donderdag 12 november komt de regionale oecumenische gesprekskring weer bij elkaar. We beginnen om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole. We zullen dan uiteraard weer rekening houden met de veiligheidsmaatregelingen die door de Overheid en de Landelijke Kerk worden geadviseerd.

Heeft u vragen over deze kring, dan kunt u contact opnemen met Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Dronryp, alistork67@gmail.com of 0518462009/0622620317.

De overige data van het seizoen zijn de donderdagen: 10 december 2020, 14 januari 2021, 11 februari 2021, 11 maart 2021 om 14.00 u. in De Molewjuk, van Aismawei 19 te Bitgummole.