Steun MFC Berltsum

Geplaatst op december 1, 2017

Home Actueel Berichten Steun MFC Berltsum

Exemple

Steun MFC Berltsum

Provinsje Fryslân steunt MFC Berltsum met € 125.000
De provinsje Fryslân geeft een bijdrage van € 125.000 om het MFC in Berltsum te realiseren.

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de huidige eisen en de huurders gaan graag over naar het nieuwe MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land.

De provinsje heeft de aanvraag echter zeer strikt uitgelegd en zich beperkt tot de maximale subsidie van € 75.000 voor een dorpshuis voor een dorp met minder dan 3000 inwoners. De regionale functie, die Berltsum heeft op het punt van de hiervoor genoemde zorgvoorzieningen werd niet met een verdubbeling van de dorpshuissubsidie ondersteund, eenvoudigweg omdat Berltsum niet groter is dan 3000 inwoners. Ook speelde een rol, dat niet alle dorpsbelangen van naburige dorpen deze aanvraag ondersteunden. Wel heeft de provincie gewezen op een aantal andere subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden worden op dit moment nader onderzocht.

Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw is ook een subsidie toegekend van € 50.000.