UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Geplaatst op november 10, 2017

Home Actueel Berichten UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Exemple

UITNODIGING GEMEENTEAVOND

Graag heten we u en jou welkom op deze avond.

Datum: donderdag 23 november 2017

Plaats: Kruiskerk

Aanvang: 19.45 uur met een inloop vanaf 19.30 uur

AGENDA

 

  1. Opening en mededelingen

-huisavondmaal bij mensen in hun stervensfase

 

  1. Notulen gemeenteavond 18 april 2017………………………………………… 1 – 3

 

  1. Begroting 2018 Protestantse Gemeente Berltsum …………………………………. 4

-Wilt u/wil jij de volledige begroting ontvangen neem dan even contact op met Harry de Koe,

tel. 460833 of mail naar krm.pgberltsum@gmail.com

 

  1. Begroting 2018 diaconie en zending………………………………………………… 5

5.   Kerkenraad nieuwe stijl

-De kerkenraad zal er in 2018 anders uitzien, dat willen we u/jullie graag laten zien tijdens deze avond

 

  1. Rondvraag
  2. Sluiting