Zinvol? Waardevol?

Geplaatst op april 7, 2017

Home Actueel Berichten Zinvol? Waardevol?

Exemple

Zinvol? Waardevol?

 Wij, GGZ,  willen u van harte uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst ‘ Zinvol? Waardevol?’ .

Donderdag 1 juni 2017 van 13:00-17:00 uur.

Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EX Heerenveen.

Het doel van deze middag is om met betrokken welzijns- en levensbeschouwelijke instanties in gesprek gaan en te inventariseren waar we tegenaan lopen als het gaat om zingevingsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaringen uit te wisselen. Als vervolg op deze netwerkbijeenkomst gaan we in het voorjaar van 2018 een toerustingsmiddag organiseren waarin we aansluiten op de vragen, opmerkingen en ideeën.

De aanleiding voor deze middag is de ambunlantisering- steeds meer mensen worden vanuit huis begeleid en komen niet meer in aanmerking voor geestelijke verzorging van GGZ Friesland. Het project GV Nieuwe Stijl is een initiatief van GGZ Friesland.

Mocht u belangstelling hebben voor deze dag kunt u zich opgeven voor 7 mei 2017 bij:

willemieke.doornenbal@ggzfriesland.nl en vermeld:

naam| emailadres| telefoonnummer| postadres| werkzaam voor instelling| locatie