16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Geplaatst op september 26, 2021

Home Actueel Berichten 16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Exemple

16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, 21 september 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Komende zaterdag 25 september versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven.Daar vragen wij u:
• onder alle omstandigheden gepaste afstand in acht te nemen;
• de handen te ontsmetten;
• elkaar geen handen te geven;
• thuis te blijven als u klachten hebt, ook als dat lichte klachten zijn;
• alle kerkbezoekers een vaste zitplaats te geven;
• zo min mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen;
• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst;
• collecteren bij de uitgang in mandjes o.i.d of zo mogelijk digitaal.

Geen coronapas vereist
Onze landelijke kerk en de overige kerkgenootschappen hebben nadrukkelijk uitgesproken dat kerken zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven in de kerkdiensten. Een coronapas is bij de ingang van de kerk niet vereist. De registratieplicht en gezondheidscheck zijn niet meer verplicht.

Geef kwetsbaren de ruimte 
Voor de kwetsbare gemeenteleden kunt u een gedeelte van uw kerkgebouw reserveren waar zij op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen gaan zitten. Zorgt u dan ook dat zij op een manier die voor hen veilig voelt, de kerk weer kunnen verlaten. U kunt er als kerkenraad ook voor kiezen vrijwillig vast te houden aan de anderhalve meter afstand, bijvoorbeeld als uw kerkgebouw deze ruimte biedt. De onlinediensten, indien u die aanbood, kunt u blijven aanbieden voor allen die de dienst willen volgen en liever niet in het kerkbouw zelf aanwezig willen zijn.

Ventileer goed
Meer en meer wordt duidelijk dat goed ventileren van groot belang is om besmetting te voorkomen. Hoe u ventileert en hoe lang, hangt af van uw kerkgebouw. De website www.eerstehulpbijventilatie.nl is u behulpzaam hierbij maatwerk te bieden.

Uw ruimte
Het Breed Moderamen van onze classis wil u graag bovenstaande adviezen meegeven. Daarbij beseffen wij dat u daarbij uw eigen beslissingsruimte heeft hoe u in uw gemeenten en
kerkgebouwen verantwoord zult handelen. Wij vertrouwen erop dat u daarover duidelijk met uw gemeenteleden zult communiceren. Wij wensen u wijsheid en Gods zegen in uw besluiten.

Dankbaar
Wij zijn dankbaar dat ons opnieuw meer mogelijkheden geboden worden in de kerkdienst samen te vieren, te bidden en te zingen, en de Heer en elkaar rondom zijn Woord te
ontmoeten. Moge de Heer ons op goede en veilige wegen bewaren en behoeden.
God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
(Psalm 68:7)