“Tussenstop” voor de Kruiskerk in verband met de ver- en nieuwbouw tot MFC

Geplaatst op september 26, 2021

Home Actueel Berichten “Tussenstop” voor de Kruiskerk in verband met de ver- en nieuwbouw tot MFC

Exemple

“Tussenstop” voor de Kruiskerk in verband met de ver- en nieuwbouw tot MFC

Zoals het nu staat zal er op korte termijn een begin worden gemaakt met de start van de werkzaamheden van ver-  en nieuwbouw van de Kruiskerk tot MFC “ It Stédhûs”.

In het 1e weekend van oktober  is de Kruiskerk open om gemeenteleden en anderen in de gelegenheid te stellen om nog eens door het gebouw te gaan.  Daar liggen vele herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen zoals de vele erediensten, diensten waarin verdriet was maar ook diensten waarin vreugde was te vieren, doopdiensten, orgelconcerten, uitvoeringen, vergaderingen in het zalencentrum en noem maar op.

Kortom, een tijdvak van ca. 55 jaar wordt afgesloten…….maar niet helemaal!  Als kerkelijke gemeente mogen en kunnen we na de grote ver- en nieuwbouw terugkeren. Dat duurt nog even, voor nu geldt even een “tussenstop”.

Op zaterdag 02 oktober is de gehele kerk vanaf ’s morgens 10.30 tot ca. 15.30 uur open. In het zalencentrum liggen diverse zaken die in de afgelopen tijd zijn verzameld vanuit ’t Centrum en de Kruiskerk zoals huishoudelijke artikelen, boeken, gordijnen, oude typemachine en noem maar op. Mocht er iets bij zijn wat u, jij of jullie wil(len) meenemen dan kan dat , even in overleg met Wietske van Assen.  U, jij, jullie zijn vrij om een kleine bijdrage te geven!

De gehele dag is er gratis koffie en thee aanwezig in het zalencentrum en enkele organisten zullen op gezette tijden orgelspel laten horen in de kerkzaal.

Rooster orgelspel:

10.30 – 12.00 uur:   Alef Wiersma

12.00 – 13.00 uur:   Tjeerd Lautenbach

13.00 – 14.00 uur:   Piety van Dijk

14.00 – 15.00 uur:  Tineke Greidanus

 

Hartelijk welkom op deze dag!