Afscheid dominee Arjan Bouwknegt

Geplaatst op mei 9, 2019

Home Actueel Berichten Afscheid dominee Arjan Bouwknegt

Exemple

Afscheid dominee Arjan Bouwknegt

Beste gemeenteleden,

Op 1 September zal ús dûmny, Arjan Bouwknegt,  bevestigd worden als nieuwe dominee van de Pauluskerk te Wezep. Dit betekent dat we hier in Berltsum aan het begin van de zomer afscheid moeten nemen  van dominee en zijn familie. De afscheidsdienst in de Kruiskerk zal plaatsvinden op zondag 7 juli 2019.

Maar natuurlijk willen we dominee en zijn gezin niet zomaar laten vertrekken. Daarom houden we op WOENSDAGAVOND 26 juni vanaf 20.00 uur een speciale bijeenkomst waarbij iedereen persoonlijk afscheid kan nemen. Hierbij wordt jullie  aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld!

Bij een afscheid horen speeches, gelukwensen maar natuurlijk ook een cadeau.

Wilt u hiervoor een financiële bijdrage doen, stort dit dan op rek.nr. NL30RABO0373716265 van de Prot.Gemeente Berltsum onder vermelding van ‘’afscheid ds. Bouwknegt’’ of doe uw bijdrage in de daarvoor bestemde dozen bij de uitgang van één van de kerken. Nadere informatie is ook te lezen in komende nieuwsbrieven en op de website.

Namens de afscheidscommissie, Evelien Vink