Classisvergadering 26 januari 2017

Geplaatst op februari 3, 2017

Home Actueel Berichten Classisvergadering 26 januari 2017

Exemple

Classisvergadering 26 januari 2017

Impressie van de eerste classisvergadering in 2017

Voor de classisvergadering van 26 januari 2017 was de protestantse wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in een vergaderzaal van de kerk zelf. Met een beetje passen en meten was er plaats voor de ruim 30 aanwezigen.

Ds. Alfons van Vliet van De Fontein opent  de vergadering met een overdenking bij het mooie verhaal van de ontmoeting bij de waterbron van Jezus en de Samaritaanse vrouw.  Hij betrekt daarbij ook de tekst uit Joh 7: 37-39a:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

We zingen: Lied 672, de verzen 2,3 en 6

 De voorzitter, Johan Bakker, bedankt drie vertrekkende leden van het breed moderamen van de  classis met een mooi bos tulpen. Hij heeft een speciaal woord van dank voor Ytsje de Groot, de vertrekkend scriba, die in de afgelopen turbulente periode (problemen Leeuwarden), heel veel werk verzet heeft.

Ineke Evink, voorzitter van wijkgemeente De Fontein, geeft een schets van het gemeenteleven in de wijk. De Fontein is ontstaan uit drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Leeuwarden i.w. en heeft zich, na een moeilijke beginfase, ontwikkeld tot een hechte gemeente. Met een compleet vernieuwd kerkgebouw en bloeiend jeugdwerk  richt de wijk zich nu met vertrouwen op de toekomst.

De jaarrekening van de classis over 2016 wordt besproken en goedgekeurd.

Het tweede deel van de vergadering wordt door ds. Tytsje Hibma van Kimswerd verzorgd. Zij heeft een meerjarige opleiding “Geestelijke begeleiding” gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. In het kader van deze opleiding heeft zij het project “Kuierje mei God” ondernomen, een wandeltocht langs de Slachte. Van deze wandeltocht heeft ds. Hibma een video-verslag in vier delen gemaakt. Deze video’s staan op You Tube.

De eerstvolgende vergadering van de classis is op 20 april. Dan zullen de kerkordewijzigingen naar aanleiding van “Kerk 2025” aan de orde zijn. De gemeenten kunnen hun zienswijze op deze wijzigingen bij de classis indienen.

Henk Douma

Scriba De Fontein