Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Geplaatst op februari 16, 2017

Home Actueel Berichten Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Exemple

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

De eerste bijeenkomst op donderdag 9 februari was een goede bijeenkomst. Met elkaar hebben we Bileam en zijn sprekende ezel besproken. Diverse vragen kwamen aan de orde, o.a.: wat betekent voor ons ‘zegenen’?, wat kunnen we vandaag de dag nog met een sprekende ezel?

Onze tweede bijeenkomst is op donderdag 16 maart om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over Absalom, de zoon van koning David.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.