Informateur …..formateur

Geplaatst op april 30, 2017

Home Columns Informateur …..formateur

Exemple

Informateur …..formateur

Ik vind het altijd prachtige woorden van na de verkiezingstijd. Het verwoordt dan de persoon die uit een warboel van politieke stromingen een gestroomlijnd geheel moet maken. Vooraf informatie inwinnen waarna de formatie plaats kan vinden. Iedere partij met potentie en veelal een behoorlijk aantal zetels,  zal dan strijden voor de verwezenlijking van haar politieke programma in het uiteindelijke kabinet. De selectie van de best passende combinatie van partijen met als doel een collectief sterk geheel te smeden, die weer een viertal jaar de dienst mag uitmaken.

Ik zie het al voor mijn ogen gebeuren dat deze gang van zaken ook in het zoeken naar ambtsdragers gaat  plaatsvinden…….. of is deze tendens al gaande? Een wijs persoon uit de gemeente wordt aangewezen om verschillende personen te polsen in de kerkenraad zitting te nemen. Met de uiterste zorgvuldigheid en discretie worden deze gemeenteleden benaderd en geïnformeerd over de ontstane vacature die door hen zou kunnen worden opgevuld. Ook nu met het doel er een passend geheel van te maken. Kijkende naar de zittende leden en vanuit deze basis zorgen voor een weloverwogen aanvulling!

In zekere zin is dit in de maatschappij de gebruikelijke gang van zaken. Ook in het bedrijfsleven moet je in het team passen. In de sollicitatieprocedures moet blijken of je capaciteiten toereikend zijn en dat je ook nog eens een waardevolle teamspeler bent. Ja als je vacatures doorleest in de krant dan moet je in veel gevallen bijna een supermens zijn. Alle goede eigenschappen die maar mogelijk zijn verpakt in een mens!

Maar ook in relationele sfeer zoals bij het immens populaire programma “Boer Zoekt Vrouw” (al beweren velen hier nooit naar te kijken…….. vier miljoen kijkers!) gaat het om “formeren”. Al naar gelang het voorkomen van de kandidaat moest uit een soms imposant gevulde postzak de mogelijk “ware” levensgezel gekozen worden. Voor de ene kandidaat is dit  dan een gelijkgestemde, weer een andere zoekt een tegenpool. Zoals boer Olke met zware Friese tongval meteen al informeert naar de gemoedstoestand van zijn vrouwen: “Hoe is ’t  met jou?” Informeren en uiteindelijk formeren!

Het leven en de maatschappij lijkt dan ook wel een voortdurende formatie van mensen op divers gebied. Politiek, bedrijfsleven, verenigingswerk en relaties, overal wordt gezocht naar een passende combinatie van mensen die ervoor moet zorgen dat je er beter en sterker van wordt. Samenwerken om vooruit te kunnen. Uiteraard zal er voor de betaalde vacatures meer animo zijn dan voor de onbezoldigde! Het zoeken naar vrijwilligers voor het verenigingsleven kost immers steeds meer tijd en moeite. Mensen binden zich daarbij dan ook nog liever aan kortlopende projecten dan een jarenlange termijn.

De periode van formeren is ook voor de kerkenraad nu weer actueel. Verschillende posten moet weer worden opgevuld en de nodige lijstjes met voorkeurstemmen worden weer geraadpleegd. Vooraf is er bij de toetsing van de namen al een inschatting van een mogelijke bereidheid tot……. en de kerkenraaddiscipelen kunnen tot actie overgaan. Hier ook weer eerst informeren, lijntjes uitzetten en behoedzaam te werk gaan.

Gelukkig lukt het bij ons nog steeds de vacatures in de kerkenraad bezet te krijgen. Wat hierbij helpt is een goede organisatie en een goede sfeer. Natuurlijk kent iedere ambtstermijn haar moeilijkheden en discussie punten waarbij de gemoederen soms flink kunnen oplopen, maar als de basis goed is kom je vanzelf weer in rustiger vaarwater.

Ook bij onze PKN Gemeente in Berltsum is er, lijkt mij, wel het gevoel dat we het met een steeds kleiner wordende groep samen moeten doen willen we overleven als kerk. Vooruitkijken en positief de toekomst tegemoet met een kerkelijke gemeente divers in karakters en kwaliteiten. Als we allemaal die enthousiaste teamspeler willen zijn om  kerk en gemeenschap te blijven kunnen we nog moeiteloos decennialang informeren en formeren!                                                                                                                    JOOST