VRIENDELIJK DOCH DRINGEND AANBEVOLEN……….

Geplaatst op februari 18, 2016

Home Columns VRIENDELIJK DOCH DRINGEND AANBEVOLEN……….

Exemple

VRIENDELIJK DOCH DRINGEND AANBEVOLEN……….

Hoogtijdagen voor de kerkrentmeesters! Na groen licht vanuit de gemeenteraad voor de realisatie van het  MFC concept en de feestelijke her ingebruikname van het monumentale orgel in de Koepelkerk,  is nu Kerkbalans het hot item van dit meestersgilde. Heb je een keer een maand zonder gekke dingen qua uitgaven, valt er plotsklaps de Kerkbalansfolder door de bus! Denk je toch even: “Nee toch, daar ga je weer! In al die jaren heb ik Kerkbalans echt moeten leren waarderen. Niet meteen zien als een ongenode gast aan de debetzijde maar een noodzakelijk goed!

Ook de personen die het op welke wijze dan ook innen,  weten zich gesteund door die magische kwalificatie van Kerkrentmeester. In dienst zijn van de kerkelijke gemeente en bovenal van God om het beheer van goederen en financiën naar eer en geweten uit te voeren. Geen geringe opgave in een tijd waarin kerkgang zichtbaar achteruit loopt en vooral de jongeren het steeds meer laten afweten.

Naast de romantiek van het woord Kerkrentmeester,  staat de harde realiteit dat er geld moet worden verzameld. En dan niet zozeer het collectegeld voor goede doelen en dekking van onkosten van een speciale dienst maar keiharde valuta voor het voortbestaan van de kerk. Geheel in contradictie met de ware kern van het geloof waar de dienst en het luisteren naar het woord van God centraal staan. Een kerk beheren lijkt welhaast een kwestie van overleven in een maatschappij waarin het geloof een steeds minder belangrijke rol lijkt in te nemen. Een soort “Serious Request” waarbij toch wel een minimumbedrag moet worden ingezameld.

Want de kerk is een bedrijf,  waarin baten en lasten tegenover elkaar worden afgewogen en sluitend gemaakt. Immer die drijfveer weer een sluitende begroting te presenteren en naderhand de uiteindelijke rekening naar tevredenheid te kunnen gadeslaan. Ieder jaar wordt het voor de kerkrentmeesters echter moeilijker om het niveau van die bijdragen stabiel te houden. Reclameren en inzet van alles en iedereen betrokken in deze geldrace is dus gewenst…. Want zonder dit extra potje staat het voortbestaan van de kerk op losse schroeven! De dominee, de koster, de gebouwen en het nodige onderhouden nemen flinke happen uit het budget en geven de penningmeester van de kerkvoogdij de ultieme uitdaging hier voldoende gelden tegenover te zetten.

Ook de PR voor Kerkbalans verloopt steeds meer gestroomlijnd. Een kleurige informatieve folder met heldere tekst en zonder teveel emotiepijlen. Overigens wel met de strekking: Er is geld nodig en graag zien wij dat u geeft om kerk te kunnen blijven in Berltsum. Gelukkig geen salaristabellen meer met daaraan ontleend de gewenste bijdrage, want er zijn opvoedkundige grenzen! Tact, voorzichtigheid en overleg zijn dan ook belangrijke pijlers in de jaarlijkse hulpvraag.

En wat mij betreft dan ook veel liever de kerkbalans, hoewel veel prijziger, dan het verjaardagsfonds. Dat is de bekende sigaar uit eigen doos. Een kaart met een mooi berg tafereel en de tekst “Het is beter te geven dan te nemen” wordt geruild met de 5 euro van je favoriete “Tante Alie”. Dan liever de kerk meer in balans met een nog mooier eindbedrag!!

JOOST