De beklimming van de preekstoel

Geplaatst op oktober 26, 2020

Home Kerkelijk erfgoed De beklimming van de preekstoel

Exemple

De beklimming van de preekstoel

De dominee beklimt in deze coronatijd niet de preekstoel in de Koepelkerk maar staat achter de lessenaar op de avondmaalstafel.

Deur preekstoel

Het beklimmen van de preekstoel kan met recht een beklimming worden genoemd: een smalle trap en dan ook nog een deurtje dat open geduwd moet worden met vroeger de handen vol met boeken en de preek en toen had hij ook nog de lange toga aan. Op zich al een beproeving voor de dominee. Of is dit een stille verwijzing naar ‘de smalle weg’ uit de Bergrede van Jezus? De dominee zal in elk geval al blij zijn dat hij boven is en de aandacht kan richten op de gemeente.

De afbeelding op het deurtje heeft denk ik geen enkele dominee gezien of het moet al op een rustiger tijdstip geweest zijn. Ik weet dat ds. Bouman kortgeleden het deurtje intensief bestudeerd heeft. Wat staat daar dan op? De panelen op de voorzijden zijn wel bekend, namelijk de vier jaargetijden. Op het deurpaneel zijn boeken gesneden, waarin tekstopgaven gegrift staan, die het woord van God verheerlijken: Psalm 19 : 8 ‘De wet des Heren is volmaakt’ en Johannes 17 : 7 ‘Uw woord is de waarheid’. De dominee kreeg dus een vermaning mee als hij de preekstoel beklom. Verder staan er twee bossen ganzenveren pennen afgebeeld. Ik weet niet of die de lengte van de preek symboliseren maar ze zullen verwijzen naar de preek, die wekelijks door de dominee wordt gemaakt.

Statenbijbel preekstoel

De Bijbelteksten zijn uiteraard te vinden in de statenbijbel die op de preekstoel ligt. Deze statenbijbel is gedrukt in 1664 door de erfgenamen van Paulus Aerts van Ravesteyn in Amsterdam. Deze Van Ravesteyn kreeg de eerste opdracht tot het drukken en woonde toen in Leiden. Van Paulus van Sluis kreeg ik kortgeleden een boekje over de geschiedenis en betekenis van de Statenvertaling. De gravure uit het voorblad verwijst naar de tekst uit Romeinen 12 : 12. Dus als je nu je bijbel pakt en leest wat daar staat begrijp je de afbeelding. Dan kun je gelijk ook even de hierboven aangehaalde teksten lezen maar dan in de huidige Bijbelvertaling.

Durk Osinga

Gerelateerd

Nieuwe plek voor Kerkzilver van de voormalige Gereformeerde kerk

Op 4 juni 2023 werd de eerste kerkdienst gehouden in het MFC It Stedhûs in Berltsum, een gedenkwaardig m oment. Hoe toepasselijk ...

Lees meer →

Kerkstempels

In het kerkarchief bevinden zich twee oude stempels. Dit zijn oude lakstempels die bij officiële stukken in de rode lak werden ge...

Lees meer →

Gastvrije gemeente zijn voor hangjeugd

De Koepelkerk huisvest al vanaf de 60-er jaren van de vorige eeuw een bijzondere kolonie vleermuizen, namelijk de meervleermuis of...

Lees meer →