laatste Zondag van het Jaar 2021

Geplaatst op november 12, 2021

Home Actueel Berichten laatste Zondag van het Jaar 2021

Exemple

laatste Zondag van het Jaar 2021

De Protestantse kerk Berltsum heeft ieder jaar op de laatste dag van het kerkelijk jaar een bijzondere dienst . Op deze zondag , voor de Adventsperiode,  worden de overleden broeders en zusters herdacht tijdens de eredienst met de naaste familie. We doen dit op een eervolle en gepaste wijze met het gedenken door het noemen van  naam en datum overlijden,  gevolgd door een muzikaal fragment.  Tijdens de dienst wordt voor degene die we herdenken een kaars aangestoken door een naast familie lid. In de dienst is er een Woord van Troost en Bemoediging .

Dit jaar zal de dienst plaatsvinden op 21 november 2021 om 9.30 uur in de Koepelkerk waar in voorgaat Ds Arend Bouman .

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Vorig jaar hebben we na de dienst de kerk , dus vanaf 11.00 uur  opengesteld voor iedereen in het dorp en de omgeving  die voor een overledene een kaarsje wil aansteken. Daarnaast is dit jaar de openingstijd van de Koepelkerk uitgebreid met het tijdvak van 16.00 tot 18.00 uur. Een kaars hoeft u niet mee te nemen , deze hebben wij alvast klaargezet .

Carlijn Niesink en dominee Bouman zijn dan ook aanwezig om , zo gewenst , uw gevoelens te delen.  Op deze wijze geven we invulling  aan het zijn  van een gastvrije kerkelijke gemeente

U bent van harte welkom

De wijkouderlingen