Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk

Geplaatst op november 9, 2021

Home Actueel Berichten Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk

Exemple

Restauratie van de lantaarn op de Koepelkerk

In juli hebben we de restauratie van de lantaarn aangekondigd. In oktober zijn de aannemers gestart met hun werk .

De totale kosten van steigerwerk, bouwkundige werkzaamheden, schilder- en leiwerk komen uit op €180.000. Aan subsidies en bijdragen van fondsen is toegezegd €125.000. Het eigen aandeel van onze gemeente is €36.000 zodat er nog een tekort is van €19.000. Wilt u meehelpen om de laatste 10% bij elkaar te krijgen, dan kan dat met een gift op onze speciale bankrekening NL82 INGB 0000 9577 77 ten name van Protestantse Gemeente Berltsum.

Bijgaande foto geeft een beeld van de lekkage en schimmelvorming