Een zekere boodschap

Geplaatst op december 19, 2021

Home Meditaties Een zekere boodschap

Exemple

Een zekere boodschap

Psalm 62 vers 2: “Hij alleen is mijn rots en mijn redding”

 

In de afgelopen jaren is het een goede gewoonte geworden om het kerkblad Tsjerkelûden van de Protestantse Gemeente Berltsum huis-aan-huis te bezorgen. Ook dit jaar, 2021.

Wanneer u, jij en jullie deze eerste paar woorden zijn begonnen te lezen, dan is dit het begin van een meditatie, iets om misschien nog eens te lezen, te bewaren, of om een gesprek op gang te brengen met partner, kinderen, familie of wie ook maar.

Ik weet dat voor sommigen het woord “meditatie” iets naar boven brengt in de trant van “extra stukje geloof”,  “laten weten aan anderen dat je gelooft” etc. Kortom, het kan soms negatieve gevoelens geven maar wees gerust.  Dat is het zeker niet!  Integendeel, het is  iets wat mij, als schrijver, bezighoudt.  Iets wat mij, anno december 2021, niet loslaat en wat ik graag in deze meditatie wil delen.

Onlangs las ik een interview in de krant met iemand die meer dan 25 jaar zitting had gehad in een bestuur. Niets bijzonders, zul je  denken, maar het tegendeel is waar.  Hij vertelde dat er in die 25 jaar vele momenten waren geweest waarin hij zich onzeker had gevoeld. Doe ik het wel goed genoeg, doen we samen genoeg om ons doel te bereiken. Als mens kun je je onzeker voelen, en  soms kan die onzekerheid van de  één een ander ook onzeker maken.

Als we als mensen terug kijken op de laatste twee jaar dan kunnen we met zekerheid vaststellen dat dit ook in ons eigen persoonlijk leven, maar ook in de maatschappij is gebeurd. We leven in onzekerheid.

Het corona-virus heeft ons “zekere bestaan”  losgewrikt, we zien een overheid die moeite heeft om het virus te bedwingen, medici maken overuren, ondernemers maken zich zorgen, het sociale, culturele, sportieve  en kerkelijke leven heeft haar zekerheid verloren. Onzekerheid staat met stip op plaats 1!

In de afgelopen maanden hebben we misschien in ons eigen leven geconstateerd dat deze onzekerheid ook kan leiden tot misverstanden, onbegrip en ongenoegen in familie-, vrienden- of werkkring. Onzekerheid raakt ons als mensen, het doet wat met je.  We kunnen het niet aan de kant schuiven, al hoe graag we dat zouden willen.

Als kerk zitten we ook in een onzekere periode, corona heeft ook hier haar stempel gezet. Als kerk in Berltsum proberen we, ook in deze onzekere tijd, handen en voeten te geven aan het geloof. Om de blijde boodschap uit te dragen, ook in coronatijd.

De vele Bijbelverhalen vertellen ons over mensen die ook in onzekerheid hebben geleefd. Denk maar eens aan Mozes, denk maar eens aan David, denk maar eens aan al die mensen die Jezus in zijn leven heeft ontmoet.  Onzekerheid troef.

Juist nu, anno december 2021, is het goed om die onzekerheid te onderkennen, ook in ons leven. Ga het niet uit de weg. Geef het een plek in je dagelijkse leven, breng het ter sprake, luister naar die ander met zijn of haar onzekere verhaal.

De bijbel met al zijn verhalen is een handleiding voor ons leven. We snappen lang niet alles wat er gebeurt in ons persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke leven.

Pak de bijbel maar eens en zoek maar eens Psalm 62 op, een psalm van David (voorvader van Jezus).  Hij heeft deze psalm geschreven toen hij zelf onzeker was en de wereld vol onzekerheid was.

Ik kwam  een gedicht tegen wat je zou kunnen helpen wanneer je voelt en ervaart wat die onzekerheid met je doet.

Momenten van onzekerheden

“Wanneer ik onzeker ben, ren ik snel naar mijn Vader.

Als ik twijfel over mijn zijn en kunnen, vind ik gauw weer rust bij de Schepper van hemel en aarde.

Ik besef dan dat ik niet meer onzeker hoef te zijn,

want Hij is mijn veilige haven.

Momenten van onzekerheden, brengen door God momenten van zekerheden”

 We mogen ook dit jaar kerst vieren, misschien anders dan we gewend waren. De geboorte van Jezus was een keerpunt, een aloude belofte kwam uit. Dit verhaal staat ook in de bijbel, een onzeker verhaal voor mensen, maar God had toegezegd dat Zijn Zoon zou worden geboren om er te zijn voor mensen van toen, maar ook voor ons, voor jou, jullie en mij.

We zijn op weg naar het einde van het jaar 2021.

We mogen de drempel over naar het nieuwe jaar 2022. Wie weet hoeveel onzekerheden we tegenkomen, maar bovenal mogen we geloven dat Hij volop zekerheid geeft: Hij is er voor u, voor jou, voor mij, ja voor ons allemaal.

Ook in het nieuwe jaar!

Dat iedereen deze zékere boodschap mag ervaren!

 

Sybren van Tuinen