Inspiratie

Geplaatst op februari 13, 2022

Home Meditaties Inspiratie

Exemple

Inspiratie

Jesaja 42 vers  1:  “Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld.

 

We leven in een tijd waarin dagelijks enorm veel informatie op ons “afkomt”.  Was het ca. 30 jaar terug nog via tv, radio, kranten en tijdschriften, anno 2022 is dat enorm veranderd.  Als er ergens in de wereld wat gebeurt dan is dat in no time de hele wereld over. Van minuut tot minuut staan we als moderne mensen letterlijk en figuurlijk met de “hele wereld” in contact. Via internet, Facebook, Instagram en noem alle moderne media maar op.  Van nature is de mens nieuwsgierig en we “zuigen” als het ware veel van deze informatie op.

Een heel verschil met de mensen die genoemd worden in de Bijbelverhalen. Mensen die alleen informatie ontvingen uit hun directe omgeving, genoeg, meer dan genoeg.  Soms kwam er extra “nieuws” door bijvoorbeeld mensen die op reis waren van de ene plaats naar de andere.  Dat gaf soms inspiratie om ook iets te ondernemen, andere dingen te doen. Inspiratie, afkomstig van het Latijnse woord “in spirare”, dat letterlijk betekent: “ inademen” of “inblazen”. Dat wil zeggen de ziel of de geest inblazen.  Van Dales woordenboek geeft als betekenis het woord “bezieling”.  Ook is het woord “spiritus” te herkennen, vertaald als geest of ziel.

De bijbel schetst ons een beeld van vele verhalen waarin mensen centraal staan. Verhalen die  ons een inkijk geven in het dagelijkse leven met al hun vragen, antwoorden en noem maar op. Jezus wordt geboren als kind en groeit op tot een mens met inspiratie. De mensen zijn nieuwsgierig naar hem. Hij heeft een verhaal te vertellen wat er toe doet, bij Hem moet je zijn om antwoord te krijgen over je eigen invulling van het leven. Als je in Zijn buurt bent krijg je inspiratie, je ademt zijn verhaal als het ware in, het wordt erin geblazen!

Velen van ons zijn opgegroeid met de verhalen uit de Bijbel, als kind heb je ze “ingeademd”. En ook in deze tijd zijn de verhalen uit de Bijbel nog steeds actueel.  Al die verhalen zitten vol  inspiratie al zien we dat soms niet zo 123.  Er zijn nog steeds mensen die geïnspireerd zijn en worden door het geloof, misschien bent u, ben jij wel zo iemand.  Je bent enthousiast over het geloof, je zou het graag ook anderen gunnen. Gedreven, vol vuur! Geloven in deze tijd. Door de vele informatie die op ons afkomt kan het gebeuren dat het ietwat op de achtergrond raakt.  Enthousiasme ebt wat weg.  En toch……

Gelukkig dat er altijd weer initiatieven zijn die inspiratie geven. Zoals bijvoorbeeld “de maand van de Bijbel’.  Musicus Hanna Rijken en Theoloog des Vaderlands, Thomas Quartier schreven elkaar brieven.

Deze brieven zijn gebundeld in het boek “Zing een nieuw lied”. Over inspiratie gesproken. Door Quartier is een nieuw lied geschreven, Rijken heeft de muziek gemaakt, over Jesaja 42 vers 1-4  en die luidt als volgt:

“Wie wij ook zijn en waar wij gaan

Gerechtigheid heeft steeds een naam

Die ieder heeft ontvangen

Zo  open wijd je eigen huis

Weersta gepraat en luid gebruis

En volg maar je verlangen.

 

Breek het geknakte riet niet af

Doof niet de vlam die leven gaf

Als mens mag geest je delen

Vestig het recht op aarde maar

Spreek uit wat goed is, schoon en waar

Het zal de mensen helen.

 

Als wezen op de vlucht te zijn

Vraagt moed en hoop, geeft nood en pijn

Op recht blijven vertrouwen

Gerechtigheid een stem te geven

Steeds kiezen voor eenieders leven

Een open huis te bouwen.

 

Wij zijn profeten voor elkander

Want iedereen ontmoet de ander

In heilig licht en zegen

Als dienaren  eenieder steunen

Op goede hulp steeds kunnen leunen

Draagt je op alle wegen.

 

Zo horen wij elkanders leer

Want niemand spreekt meer als weleer

Maar over wat hij hoort

Niet uit te doven en te breken

Maar om een goede toekomst smeken

Met Gods rechtvaardig Woord”

 

(Meer info op:  www.maandvandebijbel.nl )

Er komt heel veel informatie op ons af. Dat dit nieuwe lied er toe mag bijdragen dat ook u, jij en ik geraakt mogen worden. Zijn geest waait nog steeds in deze wereld. Ieder mens, u, jij en ik mogen en kunnen die geest “inademen” maar ook “inblazen” in onze omgang met anderen. Dát geeft inspiratie en vanuit die inspiratie mogen wij, samen, handen en voeten geven aan geloven in deze tijd!  Als een dienaar van Hem!

 

Sybren van Tuinen