Kerst!  Waar of niet waar

Geplaatst op december 18, 2022

Home Meditaties Kerst!  Waar of niet waar

Exemple

Kerst!  Waar of niet waar

Lukas 2 vers 21  “…….en hij kreeg de naam Jezus….”.

 

Als ik dit schrijf is het wereldkampioenschap voetballen in volle gang. Een “beladen” toernooi. Letterlijk en figuurlijk. U, jij, jullie zal dit niet zijn ontgaan. Er gaat geen talkshow voorbij zonder dit onderwerp. Redacties van kranten en tijdschriften hebben “hoofdbrekens” gehad hoe ze verslag zullen doen.  Wat is waar en wat is niet waar.

Kortom, wereldwijd is voetbal de komende weken “in de hoek gedrukt”.  Mensen die liefhebber zijn van dit spel zijn  gevraagd of ze wel zouden gaan kijken en mensen die erbij wilden zijn werd gevraagd of ze zich “er wel goed bij zouden voelen”.  Ook op deze wijze worden vele mensen, jong en oud , ietwat in de hoek gedrukt. En dan loop ik op een middag in de stad, Sinterklaas is nog volop aanwezig. Toch zie ik hier en daar tot mijn verwondering dat Sinterklaas ook al wat in de “hoek gedrukt is” en ruimte moet geven aan dat grote, komende (winkel)feest: Kerst!  Waar of niet waar.

Ik schud een paar keer met mijn hoofd, ga ergens zitten en drink een kop koffie en kijk naar al die mensen die voorbij lopen. Kinderen kijken honderduit naar al die Sinterklaascadeaus, volwassenen kijken eveneens rond, anderen lopen in gedachten aan alles voorbij. Een beeld wat u, jij en jullie zeker herkennen. Waar of niet waar.

Op de tafel, waaraan ik zit en mijn koffie drink,  ligt een blad met daarin een kort artikel met als titel “Waar of niet waar van Kerst”  met een opsomming van enkele zaken die niets te maken hebben met Kerst.  Ik noem er enkele: *Jezus is niet echt geboren op 25 december; *nergens in de bijbel staat dat het om 3 koningen/wijzen gaat; *ongeveer rond het jaar 340 werd er voor het eerst op 25 december een feest gehouden; *de kerstboom heeft ook niets met kerstfeest te maken.

En toch worden we ondanks het voorgaande weer “opgewarmd” voor Kerst 2022. Alles wordt door de commercie en reclamebureaus uit de kast gehaald om dit onder de aandacht te brengen. Van jong tot oud!  We kunnen er niet omheen; als u, jij, jullie dit lezen is de campagne in volle gang! De kerst-economie krijgt weer een boost! Waar of niet waar.

En dan is daar het blad Tsjerkelûden van de kerk van Berltsum, huis aan huis zoals al jaren gebruikelijk, is met ook aandacht voor Kerst. Als kerk vieren we, en staan we stil bij de geboorte van Jezus, een gewone jongen, zoon van Jozef en Maria. Velen van ons zijn met dit verhaal opgegroeid, de kribbe, herders, engelen. Het verhaal is bij velen bekend. Hij groeit op, trekt de wereld in, heeft aandacht voor mensen, loopt letterlijk en figuurlijk met mensen mee, stelt mensen gerust maar zet ook mensen aan het denken.  Zijn leven duurt niet zo lang, ca. 33 jaar, dan sterft hij aan het kruis, volgens sommige mensen deed Hij er niet meer toe. Waar of niet waar.

Met kerst willen we als kerk stilstaan bij de geboorte van Jezus, wat heeft dit verhaal u, mij, jou en jullie nog te zeggen in een wereld die vol is van onzekerheid, bangheid, zorgen over financiën, werk, toekomst van onze kinderen, toekomst van de kerk?

In de Bijbel wordt al in het 1e gedeelte (Oude Testament) voorspeld dat Jezus, de Messias, zou worden geboren, in het 2e gedeelte (Nieuwe Testament) lezen we het verhaal van zijn geboorte en meer verhalen over zijn betekenis voor de mensen van toen. Lees maar eens het Bijbelboek Lukas, hoofdstuk 1 en 2. Uit al die verhalen blijkt 1 ding: Jezus wil er zijn voor mensen van alle tijden. Dus ook voor ons , mensen van 2022.  De vader en moeder van Jezus wisten al dat hij een bijzondere jongen was, Hij zou opgroeien en veel gaan betekenen voor de mensen die Hij zou ontmoeten. Hij, Jezus, is een mensenmens, iemand die Zijn ogen en oren open heeft voor uw, jouw en jullie verhaal. Met kerst vieren we als kerk de geboorte van Jezus om te laten “zien” dat ook ons eigen verhaal Zijn verhaal is!

Jezus, geboren, groot geworden, overleden en weer opgestaan. Kerst vieren.  Het klinkt ongelooflijk maar wordt eens stil, sluit je ogen eens, zeg eens dank je wel voor alle dingen en mensen die je blij maken,  zeg dank je wel tegen familie en vrienden, maar deel ook je vragen, verdriet, klein en groot. Maak op die manier letterlijk en figuurlijk ruimte om Jezus een plek te geven.

Kerst, een geboortefeest om te vieren, om samen te vieren, om samen Hem, Jezus, een plek te geven in ons leven!

Een feest waarbij niemand zich “in de hoek gedrukt hoeft te voelen”.  Jezus zelf gaat met u, jou en mij mee in de “wedstrijd van het leven”. Voor sommigen “waar” en voor anderen “niet waar”.  Het is een uitnodiging om mee te vieren.De kerk van Berltsum wenst jullie allemaal goede en zinvolle dagen toe en ……..Zijn verhaal staat in de Bijbel.

Een uitnodiging voor ons allen!  Waar of niet waar!?