Psalm 67

Geplaatst op april 9, 2021

Home Meditaties Psalm 67

Exemple

Psalm 67

Psalm 67   (Meditatie gehouden op biddag voor gewas en arbeid)

Kort maar krachtig. In totaal acht verzen die ons meenemen, letterlijk en figuurlijk, naar onze grote God. Als kind maken we ons allerlei voorstellingen van God, onze kinderlijke fantasie neemt ons als kind mee naar een andere wereld.

Als we ouder en groter worden verandert dat beeld. Het lijkt er soms wel op dat die kinderlijke, grote God, steeds kleiner aan het worden is.

Vandaag wordt in veel kerken aandacht gegeven aan Biddag voor gewas en arbeid. Wij hebben ook dit jaar gekozen voor aandacht hiervoor in de dienst van zondag. Als gemeente bij elkaar komen in een dienst in de kerk zit er nog niet in. Corona heeft ons nog steeds te pakken.

In het afgelopen jaar hebben we gezien wat dat met ons als mensen doet, we worden door dit virus wel heel erg in een hoekje gedwongen, geduwd. We hebben er niet zoveel tegenin te brengen.

We stellen niet veel voor,  zo “groot” waren we voor de corona-tijd, alles lag binnen handbereik, we waren heer en meester over de wereld. Na een jaar weten we wel beter.

Hoe is het met onze God gegaan in het afgelopen jaar, is Hij ook in een hoekje gedrukt door het virus? Zit Hij ook te wachten op meer versoepelingen, op meer vrijheid? We zijn denk ik wel benieuwd naar zijn visie hierop en hierin.

Dan Psalm 67, deze psalm past wel bij Biddag voor gewas en arbeid. In de 1e regel vraagt de dichter om genade, om een zegen, dat Zijn gelaat ons beschijnt, dat wordt herhaald. Dat betekent dat anderen het ook mogen horen en weten. Op die manier leren we misschien Hem beter kennen.

Wat wil God in deze tijd met ons? Zit hier iets achter? We kunnen het Hem niet persoonlijk vragen maar wel is duidelijk uit alle verhalen die in de bijbel staan dat Hij in alle tijden en omstandigheden pal achter de mens wil  staan. Als een steunpilaar, als een stimulator, als een extra portie energie, als een duw in onze rug, als een……… vul zelf maar eens iets in.

Biddag is een dag om stil te staan bij zijn aanwezigheid in ons leven, ons leven van alledag, ons leven vandaag de dag, ook in corona tijd!

Als we daarin geloven, ook in 2021, als we daarin blijven geloven dan geeft dat hoop, een heleboel hoop in ons eigen leven, in het leven van anderen, in onze kerken, in  onze dingen die we doen en bedenken.  Alles ter ere van Hem die een boodschap  heeft achtergelaten in al die verhalen die we kennen uit de bijbel maar ook in al die verhalen van de mensen die wij tegenkomen in ons leven, in verdriet maar ook in blijdschap, kortom in elkaar mogen we iets van Hem zien en herkennen.

Zijn licht verlicht ons leven, gisteren, vandaag en ook morgen.

Psalm 67. Kort maar krachtig. In acht  verzen staat precies omschreven waarin wij mogen geloven en wat we nodig hebben om te leven. Tot zijn eer.