Stap voor Stap

Geplaatst op februari 16, 2017

Home Actueel Berichten Stap voor Stap

Exemple

Stap voor Stap

Op 26 maart 2017 is er weer een wandeling in de serie ‘Stap voor Stap’.

We zijn deze keer te gast bij de Protestantse Gemeente te Stiens.

We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Berltsum. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in de St. Vituskerk, Pieter Jellessingel, met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.

Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af met een kopje koffie of thee in de Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4,

We vertrekken om 13.45 u. bij de kerk. Als iedereen die een auto tot zijn of haar beschikking heeft, die meeneemt, kunnen we bij de kerk bekijken hoeveel auto’s er nodig zijn en wie bij wie instapt.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

 

ds. Arjan Bouwknegt

Ali Stork, kerkelijk werker