Impressie vergadering classis Leeuwarden

Geplaatst op december 11, 2016

Home Actueel Berichten Impressie vergadering classis Leeuwarden

Exemple

Impressie vergadering classis Leeuwarden

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook kort aandacht werd geschonken aan de verbouw van en aanbouw aan het oude kosterswentsje naast de kerk.

Veel mensen denken bij ‘classisvergadering’ aan een bespreking van veel zakelijke (lees: saaie) onderwerpen; kerk-zijn doe je dus niet in deze vorm.

Maar het kan anders, denken we in de classis Leeuwarden. De classisvergadering kan ook een inspirerende ontmoeting zijn van/voor afgevaardigden uit de diverse gemeentes in de regio. Veel verlangens en zorgen herkennen we immers bij elkaar ? Dan kunnen we die ook delen, elkaar bemoedigen en inspireren. Zo werd bijvoorbeeld op 27 oktober de vraag  herkend waarmee de presentatie van Dronryp werd afgesloten: hoe betrekken we meer kerkleden bij de kerkgang, bij de wekelijkse ontmoeting? Hoe bereiken we  ook de jonge gezinnen? En hoe zorgen we ervoor zichtbaar te zijn in ons dorp? Er lag dan ook een voorstel op tafel om alle bestuurlijke onderwerpen over te laten aan het breed moderamen, het bestuur van de classis; de classisvergadering ‘verdoet’ daar haar tijd niet meer aan. Het voorstel is zonder tegengeluid overgenomen.

Maar natuurlijk kwamen nog wel enkele ‘praktische’ zaken aan bod: het jubileum van het 40-jarig bestaan van de Oase in Leeuwarden werd genoemd (viering  op 5 en 6 november 2016), de restauratie van het Lutherse kerkgebouw werd aangekondigd (1 januari-1 maart 2017) en er was de mededeling dat de classis Leeuwarden akkoord gaat met een procedurewijziging die de landelijke synode aan alle classes heeft voorgelegd.

Op het snijvlak van inspirerend en zakelijk lag de opdracht die gemeente-adviseur Louis Bakker de aanwezigen gaf.  Hij was gevraagd als spreker maar liet ons in groepjes ons  buigen over een fictief maar wel herkenbaar  conflict in een gemeente. Titel: ‘Mijn gelijk en ons geluk in de kerk’.              Ook dat is inspirerend samenzijn!

De classisvergadering werd afgesloten met een korte vesper, verzorgd door ds. Jan Wielenga.  Hij gaf ons ter bemoediging en inspiratie  Psalm 126 en 2 Korintiërs 4: 7-11 mee en liet ons Lied 248 en Lied 416 zingen. En zingen, dat doen we graag in de classisvergadering!

Janny Brinkman-Dijkstra