Oecumenische gesprekskring

Geplaatst op december 11, 2016

Home Actueel Berichten Oecumenische gesprekskring

Exemple

Oecumenische gesprekskring

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van harte uitnodigen om met ons mee te doen.

Het is de bedoeling dat wij het komende jaar (2017) een tweetal keren bij elkaar komen rond het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’. 

In dit boekje staat het woord ‘ontmoetingen’ voorop. Ontmoeting is iets van twee kanten. Het betekent in de eerste plaats zich verdiepen in de mens die men wil leren kennen en in de tweede plaats brengen de mensen van nu iets van zichzelf mee.

Verschillende auteurs komen aan het woord en vertellen door welke bijbelse persoon zij zich geraakt voelen en doen hiervan verslag. Zij nemen de mensen van toen waar met de blik van nu. Dat maakt de persoonlijke inkleuring boeiender. Bijbels personen treden op deze manier uit de schaduw van het geijkte en bekende. Het worden mensen van vlees en bloed die ons iets willen zeggen.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.

Begeleiding: pastores uit onze buurgemeenten

Datum eerste bijeenkomst: 26 januari 2016

Tijd: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Plaats: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Begeleiding eerste bijeenkomst: Ali Stork

Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317

Graag opgeven vóór 10 januari 2017

Minimaal aantal deelnemers: 8 personen