Wisseling in de redactie

Geplaatst op september 4, 2016

Home Actueel Berichten Wisseling in de redactie

Exemple

Wisseling in de redactie

Afscheid van Esther Keizer

Vanaf het begin was Esther Keizer betrokken bij de public relations van de kerk. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van een mooier kerkblad, een nieuwe website, een nieuwsbrief en wat er verder nog nodig zou zijn om de boodschap van de kerk uit te dragen. Zij presenteerde de plannen op een gemeenteavond en na goedkeuring van de gemeente ging de commissie aan de slag. Nadat de pr-commissie van haar taak werd ontheven bleef Esther aan als redactielid van Tsjerkelûden en als webmaster van de website. Zij heeft dat met enthousiasme en inzet gedaan. Wij kijken dan ook met dankbaarheid terug op die periode.

Dit voorjaar gaf ze te kennen dat zij zich met haar gezin wilde aansluiten bij de kerk van Menaam in hun eigen woonplaats. Als redactie hebben we haar namens de kerk bedankt met een mooie bos bloemen. Wij zijn blij dat we een opvolgster hebben: Jeanet Terpstra-Hylkema. Wij heten haar van harte welkom in de redactie en gaan uit van een prettige samenwerking. Hieronder stelt zij zich voor.

Maartje van Sluis

Jeanet Terpstra-Hylkema stelt zich voor

unspecified-1

Sinds het kerkblad van augustus 2016 neem ik de werkzaamheden van Esther Keizer over: het vullen van de site www.pgberltsum.nl.

Voor mij is dit een ideale taak om als vrijwilliger iets voor de kerk te betekenen. Ik heb veel ervaring met het bijhouden van een site en ik kan deze werkzaamheden zelf inplannen en thuis uitvoeren. En dat is fijn want naast mijn gezin en werkzaamheden als juf op de basisschool de Schalmei te Tzummarum ben ik als vrijwilliger actief bij ons dorp betrokken: bestuur Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/ Wier, werkgroep Berltsum Foarút, bestuur buurtvereniging, jury turnen en actief lid van Muzykferiening ‘OpMaat’. Kortom, ik ben actief op diverse terreinen.

Vrijwilligerswerk is voor mij erg belangrijk. Het is mijn invulling van mijn geloof: iets doen voor de medemens en de maatschappij. Mijn eigen ontspanning vind ik in wandelen, lezen, muziek luisteren en muziek maken. En dan natuurlijk alle sociale contacten die voortvloeien uit al mijn hobby’ s. Want die contacten zijn voor mij erg waardevol.

Groeten Jeanet Terpstra-Hylkema