Cees

archive

Home

Exemple

In de afgelopen jaren is de ledenregistratie van de PKN
gewijzigd . De PKN heeft een landelijke ledenregistratie, die verdeeld is over alle aangesloten kerkgemeenten. De meeste wijzigingen, zoals verhuizingen, huwelijk, overlijden, worden verkregen via de burgerlijke gemeenten. Men kan als volgt
als lid zijn geregistreerd: als dooplid of belijdend lid. Daarnaast kunnen partners worden geregistreerd en de zo genoemde “register verbondenen” (voorheen geboorteleden). Deze twee groepen zijn geen lid van de kerk.

Anno 2015 geldt: als je als persoon niet staat ingeschreven bij een lokale kerkgemeente, dan ben je ook niet bekend in de landelijke registratie. Dat geldt dus ook voor kinderen die geboren worden en waarvan de geboorte niet door de ouder(s) wordt doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau (kbpgberltsum@gmail.com). In het geval, dat mensen zichzelf of hun kinderen niet aanmelden als lid, krijgen zij ook geen informatie van de kerk.

We willen de komende tijd proberen de ledenadministratie zo volledig mogelijk te maken en wel op de volgende manieren:

  • duidelijke informatie verstrekken via website, Tsjerkelûden en nieuwsbrief over het doel van deze actie.
  • als wijkouderling en wijk-contactpersoon in de wijk ouders benaderen met de vraag of zij het goed vinden dat hun niet gedoopte kind(eren) als register verbonden lid worden ingeschreven. Dat geldt ook voor niet geregistreerde partners.

De namen van ingeschreven personen, dus zowel leden als
niet-leden, worden dan bij verhuizing doorgegeven aan de plaatselijke kerk.

Ook kunnen de kinderen dan benaderd worden met informatie over het Jeugdwerk van onze kerk.

Dus als u binnenkort iemand van de PG Berltsum aan de deur krijgt met de vraag of uw kind, en/of partner, mag worden ingeschreven in onze administratie, is het voor dit doel.

Read More →
Exemple

Ring gevonden

Er is zondag 20 december voor aanvang van het kerstconcert een zilveren kinderring gevonden bij de Kruiskerk.

Mocht iemand de ring kwijt zijn dan kan deze contact opnemen met Esther Keizer: websitepgberltsum@gmail.com.

 

Read More →
Exemple

Bethlehem in 2015

Uit het Lucasevangelie (maar ook uit Mattheus en Johannes) weten van Jezus’ geboorte in Bethlehem, maar een verdere aanduiding ontbreekt behalve dat hij in een kribbe of voerbak werd gelegd.

Wij denken daarbij vaak aan een stal, maar dat staat niet in de Bijbel.

Als we in Bethlehem komen zien we iets anders.

Er is daar door de Russisch Orthodoxe – en Rooms Katholieke Kerk een zg geboortekerk gebouwd, die daardoor uit twee delen bestaat.

De eerste bouw op die plaats dateert al uit de 4e eeuw en is later herbouwd .

Men heeft toen vastgesteld dat Jezus op die plaats in de grot zou zijn geboren en daarom is op die rots de kerk gebouwd.

Bijgaande foto’s maakte ik in oktober j.l. toen ik deze kerk bezocht, die op dit moment wordt gerestaureerd nu hij is aangemerkt als werelderfgoed.

Vanuit het plein voor de kerk kom je in de grote Russische Orthodoxe Basiliek met een prachtig altaar, iconen en kroonluchters.

Een trap voert je naar beneden en achter een deur is een klein ruimte, die als geboorteplek is aangeduid.

In een nis licht een zilverkleurige ster, de plaats van de geboorte met daarnaast de plaats voor de kribbe.

Honderden mensen gaan dagelijks naar Bethlehem, dat nu in Palestijns gebied ligt, om deze kerk te bezoek en deze ster aan te raken.

Op dit onderdeel wordt het kerstverhaal daar dus anders verteld dan bij ons.

Wim Kuikman

Read More →
Exemple

Onze gemeente organiseert deze kerstperiode een aantal bijzondere activiteiten en diensten voor het hele gezin.

Zondag 29 is de eerste adventszondag en dan starten we voor de kinderen met een speciale knutsel activiteit tijdens de kindernevendienst. Iedere week wordt er tijdens de advent verder geknutseld met een mooi resultaat!

6 december is zoals bij de kerkdiensten vermeld een gezinsdienst met medewerking van Marcel en Lydia Zimmer in de Kruiskerk om 9.30 uur.

20 december is 19.30 uur het Krystconcert o.l.v. T. Pasma

23 december 14.00 uur Kerstknustelen voor de kinderen van groep 3 t/m 8

24 december begint om 19.00 uur het knusse samenzijn voor het Kinderkerstfeest. Dit is voor alle kinderen van groep 0 t/m 8. Natuurlijk mogen ook je oudere broers en zussen mee, samen met je ouders en pakes en/of beppes.

24 december om 21.30 uur vieren we de kerstnacht met Ds. A.J. Bouwknegt als voorganger. Na de dienst staat er voor iedereen chocomel of glühwein klaar.

25 december is de viering van eerste kerstdag om 9.30 uur met het koor Eljakim uit Bolsward. Ds. A.J. Bouwknegt is onze voorganger.

26 december om 9.30 uur gaat Ds. J. van Olffen uit Menaam ons voor met medewerking van Jaap Akkerman Trompettist.

We hopen jullie allemaal tijdens deze mooi bijeenkomsten en activiteiten in de kruiskerk te verwelkomen!

 

Read More →
Exemple

– Hoe gaat het met jou en je gezin in Hallum?

Het gaat heel goed, al is er privé nogal wat veranderd in vergelijking met Berltsum. Woonden er toen een scholier, een huisman en een dominee in een echte oude pastorie naast de kerk, nu wonen er twee dominees in een nieuwbouwwoning op enige afstand van de kerken. Jan is sinds april 2013 ook weer werkzaam als gemeentepredikant, voor 50% in Wjelsryp en Baaium, en heeft het daar uitstekend naar zijn zin. Maranke studeert sinds augustus 2014 in Maastricht (“Mam, funfact: ik woon dichter bij Parijs dan bij Hallum!”) en die zien we dus niet al te vaak 🙂 – Hoe gaat het in je nieuwe gemeente? Prima. Vanaf het allereerste moment heb ik me hier op mijn plek gevoeld. Hoewel Berltsummers en Hallumers dat waarschijnlijk hard zullen ontkennen, vind ik het verschil tussen beide dorpen niet heel erg groot. En ook de beide kerkelijke gemeentes hebben wel wat van elkaar weg. Natuurlijk begin je in een nieuwe gemeente weer op nul; vertrouwdheid en vertrouwen moeten worden opgebouwd. Je moet mensen, gewoontes en gevoeligheden leren kennen. En je ontdekt dan ook, of liever: ik ontdekte ook hóe thuis ik was geraakt in Berltsum in 10 jaar. Want ook daar was ik ooit op nul begonnen, maar dat vergeet je na al die jaren.

– Wat maakt deze gemeente bijzonder voor jou?

Het is een levendige gemeente, met een grote eenheid in verscheidenheid. De leidraad van de visie is ‘Foar elkoar en mei elkoar yn de leafde fan God’, en ik vind het vaak verrassend hoe men dat hier probeert hoog te houden. Natuurlijk is overal wel eens wat en als je mensen in je gemeente hebt van uiterst vrijzinnig tot rechts evangelicaal (ik hou niet zo van dit soort etiketten, maar om even aan te geven wat ik bedoel) lukt het heus niet om zó gemeente te zijn dat er nooit eens iemand iets mist. Maar over het algemeen wordt met de verschillen vrij ontspannen omgegaan. We doen ons best de ander in zijn waarde te laten en de liefde van God aan elkaar waar te maken. Zo is de Gereformeerde kerk van Hijum en Finkum vorig jaar met open armen ontvangen, toen zij zelf niet meer konden bestaan. En eenzelfde open houding is er nu de Gereformeerde kerk van Nieuwe en Oude Bildtzijl, die gevraagd hebben om een samenvoeging met onze gemeente. Ik ervaar in de kerkdiensten en in het gemeentewerk een grote mate van ontspanning, en dat is een zegen.

– Ben je nog met interessante nieuwe projecten bezig in Hallum?

Vorig jaar zijn we begonnen met een andere opzet van het winterwerk. Niet meer een aanbod van allerhande losse activiteiten, maar meer verbinding tussen die activiteiten onderling en ook met de kerkdiensten. Zo betrek je de mensen die op verschillende plekken in de gemeente bij elkaar komen ook weer meer op elkaar én op waar je in Gods Naam mee bezig bent. Ik word daar wel warm van. Dit jaar volgen we het jaarthema van de Protestantse kerk: ‘Goede Buren’, en hebben we drie blokken, die elk worden ingeleid in een kerkdienst: samen lezen (bijbelkring, leeskring, preekvoorbereidingsgroep, samen naar de rijdende rechter kijken), samen leven (groothuisbezoek) en samen delen. Dat laatste blok is nog helemaal leeg. Er staat een groot vraagteken op de avondmaalstafel: waar zullen we uitkomen? In dat 3e blok is het aan de gemeenteleden: alle ruimte voor hun ideeën en initiatieven rond het jaarthema. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik dat best eng vind, want wat als er niets gebeurt ….

– Voel je je al weer thuis in het dorp en de omgeving?

Ja. Maar. Eerst het ja. En dat is toch echt een volmondig ja! We hebben het getroffen met goede buren (!) en nieuwe vriendschappen dicht om ons heen. Ik ervaar dat echt als een cadeautje, want ik vind het zwaar om ook ons sociale leven steeds opnieuw op te moeten bouwen. Daarnaast ben ik een dorpsmens en begeef ik me graag in het dorpsleven. Een praatje op straat of in de winkel, meedoen in het dorpsleven, naar het voetbal, een concert of uitvoering, het dorpsfeest. En als je jezelf geeft, krijg je daar onvoorstelbaar veel voor terug. Maar. Het waait hier nog harder dan in Berltsum, haha. En als je 10 jaar ergens gewoond hebt, heb je een andere band met mensen in en buiten de kerk dan wanneer je net opnieuw begonnen bent. Dus er zijn verschillende gradaties van je thuis voelen, heb ik ontdekt. Gek genoeg werd ik me daar bewust van toen ik een keer naar een wedstrijd van SC Berlikum ging op een zaterdag dat Wykels Hallum vrij was. De vertrouwdheid met de mede-supporters van toen, het ongegeneerd op de hak genomen worden, het delen van levens-waardigheden, de manier waarop dat er in Berltsum was, is er nu nog niet weer. Maar dat was er in Berltsum ook niet na tweeënhalf jaar, simpel zat.

– Hoe kijk je terug op je tijd in Berltsum?

Heel erg goed. Ik heb altijd geroepen dat het tien fantastische jaren waren en daar sta ik nog steeds volledig achter. Terwijl je je in de periode van afscheid nemen ook heel goed realiseert dat er best heftige dingen gebeurd zijn in die tien jaren, en dat er nu en dan fikse moeilijkheden waren. Maar ik was op mijn plek in jullie gemeente, en daarom zijn dat soort dingen nooit ten koste gegaan van het gevoel het goed te hebben met elkaar. Ik ben nog altijd dankbaar voor de ruimte die ik heb gekregen om het predikantschap ‘onder de knie te krijgen’.

– Wat zou je de gemeente in Berltsum nog mee willen geven?

Zie het samen gemeente van Christus zijn als een zegen. Laat je samen aanspreken door het evangelie van Christus en leef daar uit. Aanvaard elkaar in Gods Naam en sta voor elkaar in. Zoek vreugde en ontspanning in het kerk-zijn.

Read More →
Exemple

Op zaterdag 21 november a.s. zijn Reni en Elisa Krijgsman  te gast bij een concert met het gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers in de Kruiskerk te Berltsum (20.00 uur).

Reni en Elisa zijn de stuwende krachten achter Come2Worship, ze zijn dagelijks te zien op de zender Family7 met het programma Blalala en daarnaast is Elisa producer  en muzikaal leider bij Stichting Opwekking.

Ook zijn zij sinds een aantal jaren ambassadeur van Compassion, een wereldwijde organisatie die actief is in 26 landen (verdeeld over 3 continenten, Azie, Afrika en Latijns Amerika). Beiden zetten zich met hart en ziel in voor kinderen die opgroeien in armoede. Ieder kind heeft namelijk het recht geliefd, gekend en beschermd te zijn. Op de site www.compassion.nl  is veel meer informatie te vinden over deze enerverende, energieke organisatie!

Samen met gospelkoor Bliid Boadskip Sjongers (olv Wim Dijkstra en met hun vaste pianist Gelske Bergsma) zijn zij 21 november a.s. in Berltsum om te zingen en te vertellen over hun werk en ervaringen met deze stichting Compassion.

Een fantastische gelegenheid om in contact te komen met een koor wat vol passie zingt en  met ambassadeurs die vol passie zijn van hun geloof en dit ook handen en voeten geven!

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten!

Read More →
Exemple

Kerkelijk Erfgoed

Kerkelijk erfgoed is een nieuwe categorie op de website.

Deze categorie is te vinden onder de schrijfsels.

Hier vind je informatie over bv het doophek van de koepelkerk en het glas-in-loodraam van de kruiskerk.

Read More →