Meditaties

archive

Home Meditaties

Exemple

Vakantie voorbij … ?

Terwijl ik dit schrijf is het nog vakantietijd.  Tot hun grote vreugde nog een hele week, merkten onze jongens, afgelopen maandag. Het is nog rustig in het dorp. Veel mensen zijn nog (onder) weg of zitten wat te rommelen in en om het huis. Vakantie is eigenlijk wel een raar verschijnsel. Het woord ‘vakantie’ komt niet in onze Bijbel voor.

 

Dat kan ook niet. Het is een van oorsprong latijns woord: vacantia. Het betekende ‘leeg’.

 

En werd een begrip aan de universiteiten om aan te geven dat er geen colleges waren. De agenda was ‘vacant’. Volgens Van Dale is de betekenis in de derde plaats: vrije tijd / rusttijd.

 

Echt vakantie hebben is nog een hele kunst. Ontspanning is letterlijk de spanning er af nemen. Maar ik zie op campings en waar mensen vakantie houden, geregeld de nodige stress. Ik heb dan niet altijd de indruk dat mensen tot rust komen. Zo slaat het moderne leven ook op de vakantie: wij móeten genieten. En een beetje snel graag. En hoeveel mensen zijn op vakantie ook nog bereikbaar voor het werk….?

 

Je hoort mensen soms praten alsof de vakantie alles is waar het om draait. Je werkt het hele jaar hard, voor die paar weken vakantie. En soms is het ook omgekeerd, dan hebben mensen het over vakantie als ‘bijtanken’ of ‘jezelf weer opladen’. Dan draait alles om het werk en is vakantie een middel om het werk goed te kunnen blijven doen. Is het werken een manier om op vakantie te kunnen gaan of is de vakantie een manier om te kunnen blijven werken?

 

Het is een vraag die je ook over kerk en geloof kunt stellen: ga je naar de kerk om bij te tanken en je op te laden voor de rest van de week, “voor het echte leven” zogezegd, of zijn de dingen van het geloof het belangrijkste; is dat waar het eigenlijk om gaat en is de rest maar een noodzakelijke bijkomstigheid?

 

Misschien moeten we de dingen niet zo uit elkaar trekken. Als vakantie alleen maar is om je op te laden, is dat dan nog wel leuk? En als werk er alleen maar is om die paar weken te financieren, houd je dat dan wel vol zo’n heel jaar?

 

En dat geldt ook voor het leven van een gelovig mens: ‘bid én werk’ zegt een oud gezegde. Vakantie en kerk moet je niet te belangrijk maken en ook niet te onbelangrijk. Er zijn nog wel meer overeenkomsten tussen vakantie en kerk te herkennen.

Bijvoorbeeld de vragen die je stelt, die je jezelf stelt. Wie ben jij? Wat is je doel? Wat is toevallig op je weg gekomen en hoort echt bij jou? Wat is voor jou echt van waarde en wat zou wel wat minder aandacht mogen krijgen?

 

Door haast, drukte en andere afleiding kom je vaak niet aan zulke vragen toe, het lukt vaak pas als je even pas op de plaats maakt, en doe doe je op vakantie (toch?). Wat zou het mooi zijn als de kerk  zo’n ‘pas op de plaats’ kan zijn…

 

Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen stimuleren, elkaar even kunnen stilzetten, stilzetten om stil te staan bij wat echt belangrijk is in je leven. Ruimte om stil te staan bij die vragen waar je anders nooit echt aan toe komt, behalve misschien tijdens een vakantie. Misschien kan naar de kerk gaan wel een soort van wekelijkse vakantie zijn. Ga met God door het leven en door  uw/jullie vakanties en je zult het goed hebben.

 

Leestip: Uit de bijbel, om bij te ontspannen: Matthéüs 6 : 25 – 34 ( Ik zou kiezen voor  de Bijbel in Gewone Taal J ) ds. Arjan Bouwknegt

Read More →
Exemple

Even stilstaan bij de stilte

Het is bijna weer zover, veel mensen kijken er naar uit, de tijd van vakantie en vrij zijn.
Maar er is ook een andere kant. Als eind juni de merke voorbij is, de scholen hun deuren dicht doen en veel mensen met vakantie zijn, dan wordt het stil in ons dorp.

Er zijn daarom ook mensen, vooral ouderen, die ernaar uitkijken dat die vakantieperiode weer voorbij is, denk ik. Zij kijken uit naar het vrolijke lawaai van hun kinderen en kleinkinderen die gezond en wel met mooie verhalen, filmpjes en foto’s thuis komen.

Zelf vind ik het heerlijk als het een poosje stil is, maar ja, dat hebt u in de vorige Tsjerkelûden kunnen lezen, wij zijn dan ook een gezin met praatjesmakers. Dat is heel anders als het in je leven stil geworden is, als je alleen woont, de dag begint zonder dat er iemand goedemorgen zegt en de dag ook eindigt zonder dat iemand je welterusten wenst.

In dit artikel een paar gedachten over de stilte waarbij ik dankbaar put uit wat anderen hoorden in de stilte…

Stilte ….

Stilte, we kennen het nauwelijks meer. Mobieltjes geven (bij sommigen) dag en nacht geluid. De radio of de televisie staat de hele dag aan. Winkelen zonder achtergrondmuziek is bijna onmogelijk. In stilte ‘in de wacht’ staan of in een wachtkamer zitten, is er niet bij.

Als het in een gezelschap even stil is, roept er al snel iemand: ‘Er komt een dominee voorbij’. Weg stilte. Vaak komt iemand er dan overheen met de vraag: ‘Weet je waar die uitdrukking vandaan komt?’ En zonder op antwoord te wachten, komt dan de uitleg die u vast wel kent: dat in vissersdorpen de dominee het kwam zeggen als er een schip was vergaan.

Als de dominee voorbijkwam, hield men de adem in en was het even stil…
Zelf vind ik deze uitleg ook wel aardig: dat het gezelschap zich van schrik stil hield als er een dominee in de buurt kwam vanwege zijn eigen taalgebruik en zijn gespreksonderwerpen.

Stilte in de muziek

‘Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek.’ Een prachtige uitspraak van de componist Elmer Schönberger. Zo maakt de stilte voor de storm vaak meer los dan de storm zelf. Stilte wekt aandacht, ontroering, eerbied. Stilte moet gezocht worden.

God in de stilte

Een tijdje geleden las ik een artikel over iemand die een voettocht maakte naar Santiago de Compostella. Op zijn tocht ontdekt hij de stilte als iets dat hem goed doet. Hij vraagt zich af waarom stilte zo weldadig is voor de mens.

Dat is zo omdat in de stilte geen druk is. Er zijn geen indrukken die je moet verwerken. Er is geen noodzaak om je uit te drukken. Een geweldig inzicht: de stilte is vrij van druk. Daarom is stilte te verstaan als de ruimte van God, de ruimte waarin we God horen spreken.

Stilte in ons bidden

Want vaak is ook in ons bidden stilte ver te zoeken. We praten maar en we zijn druk met vertellen aan God wat Hij al lang weet. Als bidden praten met God is, is het minstens zo belangrijk om te luisteren naar wat God zegt, want Hij vertelt ons wat wij nog niet weten.

Als we niet beter leren luisteren, zullen we het nooit weten. Soms vragen mensen zich af waarom God in onze tijd niet (meer) spreekt. Is dat misschien omdat wij zelf zo veel aan het woord zijn. God krijgt van ons geen kans om er tussen te komen.

In de stilte, de leegte, is het wezen van het leven te vinden; is God te ontmoeten. Hij is de stilte tussen de woorden. Hij is de stilte achter de woorden. Hij is de stilte zelfs zonder woorden, veelzeggende stilte. Stilte is volmaakt in zichzelf. Aan stilte hoeft niets te worden toegevoegd om te kunnen bestaan, geen daad, geen woord.

Heilzame stilte

De stilte hoeft niet letterlijk stil te zijn: rustige, mooie muziek geeft je ook innerlijke ruimte. Je kunt je gedachten laten gaan en vrede ervaren waar je eerst misschien nog onrustig was. Stilte is er in zoveel soorten en verschijningen.

Wanneer je je bewust wordt van de stilte om je heen, in je zelf en tussen mensen, ontdek je, dat er ook genezende, heilzame stilte is. Herinner je dan het verhaal van Elia, de vermoeide en uitgebluste profeet, die God zoekt. Hoor, zou Hij daar zijn: In de storm? In het onweer? In de aardbeving?

Nee, de Eeuwige maakt zich aan hem bekend “in het zachte suizen van de stilte” (1 Kon. 19).

Ik wens u en jullie allen in deze zomer goede stilte toe, dat je vrede mag ervaren en delen! Tot ziens bij u of jou thuis, onderweg of in de kerk. Een warme groet vanuit de pastorie.

ds. Arjan Bouwknegt

Read More →
Exemple

Jezus, ….!?

….. heeft Hij nou wel of niet echt …….. geleefd ?

….. is Hij nou wel of niet echt ….. opgestaan ?

Misschien hebt u er aan het begin van dit jaar ook iets van meegekregen. Er was weer eens een dominee, ds. v.d. Kaaij, die een boekje had geschreven. En in dat boekje schreef hij dat Jezus nooit echt heeft bestaan. Volgens hem is het verhaal van Jezus een variatie op oude mythes die al in Egypte verteld werden. Maar voor ds. v.d. Kaaij blijft het verhaal van Jezus de bron van waaruit hij leeft en gelooft. Ongeveer zoals je ook waarde hecht aan de boodschap van sprookjes. Hij zal ook van harte het feest van Pasen blijven vieren.

Mijn mening ….
Allereerst ben ik heel blij dat wij in een land leven waar iedereen vrij is om te denken en te geloven wat hij of zij wil. Die vrijheid moeten we koesteren, en als het nodig is, er voor opstaan, en zeker in de kerk. Want laten we niet vergeten dat er na het sterven van Jezus aan het kruis geen mens was die er nog in geloofd, in Hem geloofde. De kerk is begonnen met allemaal ongelovige Thomassen. Het geloof in de Opgestane moest Hij ons zelf komen vertellen.

Geen bewijzen … en toch geloof ik
Maar u wilt vast mijn antwoord weten op de vraag, heeft Jezus echt geleefd?
Ja, dat geloof ik. Nou kan ik u daarvoor allerlei argumenten geven. Ik kan u vertellen over de brieven van Paulus in de bijbel. Daarin vertelt hij over meer dan 500 getuigen die nog in leven (!) zijn. Zij hebben allemaal Jezus ontmoet na zijn sterven, dus als de Opgestane. Ik kan u vertellen over officiële bronnen uit de tijd vlak na Jezus waarin zijn naam staat opgetekend. Ik kan u vertellen over de christenen die hun geloof hebben vol gehouden ook als ze vervolgd werden, en hun leven gevaar liep.
En volgens de grote historicus H.G. Wells staat Jezus op de eerste plaats als we kijken naar zijn invloed op onze geschiedenis en ontwikkeling. Dat wij mensenrechten kennen en democratie, dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, dat er ziekenhuizen zijn en sociale zorg, en scholen…. dat is allemaal geboren, gegroeid uit het leven van Jezus Christus.

Maar ….
Al deze argumenten kunt u ook zelf vinden als u een poosje gooooogelt. Maar weet u wat het is, ik denk niet dat iemand op basis van dit soort argumenten ervoor kiest om wel of niet te geloven. Wel heb ik mensen ontmoet die tot hun eigen verrassing op een gegeven moment zo geraakt waren door de christelijke boodschap, dat die hen daarna niet meer losgelaten heeft.

En het mooie is dat ik dat ook in de bijbel zie gebeuren. Jezus ontmoet mensen en vraagt ze om met Hem mee te gaan, Hem te volgen. En dat doen ze: Ze staan op en gaan met Hem mee, zonder dat Hij zegt waarom. Waarom geloven mensen in Jezus? Omdat Jezus hen geraakt heeft, aangesproken heeft met zijn daden en woorden van liefde.

En ik ben er zelf één van ….
Weet u waarom ik in Jezus geloof?
Ik zal u in het kort over twee belangrijke periodes in mijn leven vertellen.
In de eerste plaats geloof ik omdat ik het als kind heb gekregen in het gewone leven van mijn ouders. Gewone ouders met hun ‘lek en brek’ maar ik kon het aan hen proeven, hoe ze leefden met hun geloof. Hoe? Gewoon omdat ze van ons hielden, omdat ze ons hebben geholpen onze weg te vinden in het leven.

Maar ook omdat ze met ons konden bidden, omdat ze met ons de bijbel hebben gelezen, omdat ze zich op allerlei manieren hebben ingezet voor de mensen om hen heen en actief waren in de kerk en andere organisaties.

De tweede periode gaat over de tijd dat ik hier in Berltsum met een burn-out thuis zat. Dat kwam omdat mij in de tijd daarvoor alle geloof en vertrouwen ontglipt was. Vooral het geloof in mezelf, maar daarmee verdween ook het geloof en het vertrouwen in andere mensen en in God. Tot mijn grote verwondering is het geloof juist in die tijd bij mij terug.

Hoe?
In de eerste plaats omdat er mensen om me heen waren die mijn niet hebben laten vallen. Mensen met woorden en daden van liefde. Mensen die voor mij hebben gebeden toen ik het zelf niet kon. En toen de bodem van liefde onder mij en om mij heen weer sterker werd, kon ik er zelf ook weer om vragen. Wekenlang zat ik elke avond op mijn kamer en kon ik maar één woord bidden: Maranatha. Dat betekent: Jezus, kom! En Hij kwam. In een gevoel dat moeilijk in woorden is uit te drukken, maar er borrelen woorden boven als warmte, glimlach, vreugde, rust, vertrouwen, zekerheid, zin.

Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat ik geloof dat God zo met ons omgaat. Als Hij dat zou willen zou Hij zich ook in één grote openbaring aan de hele wereld bekend kunnen maken. Hij doet dat niet, want Hij wil zich niet bewijzen, Hij wil ons hart winnen.

Stel je voor ….
Stel je voor dat Jezus op Pasen opkomt als de stralende zon, zichtbaar voor de hele wereld.
Stel je voor, Hij bewijst zichzelf, Hij toont zich in zijn volle glorie aan alle mensen.
Zou het dan nog om dezelfde Jezus gaan en dezelfde boodschap? Dan zou de Jezus van de liefde niet meer dezelfde kunnen zijn. Dan zouden we vooral zijn macht voelen, dan zou Hij niet meer ons hart aanspreken, maar Hij zou ons fascineren. Hij zou ons hart niet veroveren, maar ons verstand en onze weerstand met overmacht breken. Maar het gaat Hem er niet om dat wij verbluft buigen voor Hem, dat we niet anders kunnen dan toegeven, Hij is het echt!
Dan zet Hij ons voor het blok, maar dan heeft Hij nog niet ons hart gewonnen. En dat is wat Hij wil. Ons hart, onze liefde winnen.

Goede tijden, slechte tijden….
Maar het is tussen Jezus en ons net als bij ons mensen. Je leert iemand kennen, je gaat van iemand houden als je zelf die ander wilt kennen, van die ander houdt. Echte liefde laat zich alleen door andere liefde echt kennen, echt ontdekken. Dat gaat zo tussen mensen en zo gaat het ook tussen God en mensen.
En daar is het Hem juist om te doen dat wij mensen ook gaan liefhebben, houden van elkaar, en van Hem. Echte liefde kun je alleen vrijwillig geven, omdat je er zelf voor kiest. Zo gaat het in relaties tussen mensen. Als je geeft om iemand, dan heb je tijd en aandacht voor elkaar, dan wil je bij elkaar zijn, dan zoek je elkaar weer op, en als er eens een keer bonje is geweest, dan maak je het weer goed. Dan blijf je bij elkaar in goede en slechte tijden. Zo is het ook tussen ons en God.

AJB

Read More →