PG Berltsum Blog

En nog een WordPress site

Home Actueel

Exemple

Het EW Noord Nederland organiseert de volgende avonden:

20 maart: Hoogeveen
Thema: Leven in het Koninkrijk
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen.

23 maart: Genemuiden
Voorganger: ds. Imko Postma
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Gereformeerde kerk, Jan van Arkelstraat 18, Genemuiden

30 maart: Diever
Voorganger: ds. Jelle de Kok
Thema: Lust of liefde
Tijd: koffie om 19.30 uur, aanvang avond 20.00 uur
Plaats: Kruisstraat 1a, Diever

31 maart: Erica
Voorganger: ds. Harry Klaassens
Thema: “Vergeef ons onze schulden zoals wij anderen vergeven”
Tijd: koffie om 19.30 uur, aanvang avond 20.00 uur
Plaats: Protestantse Kerk ‘t Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica.

Read More →
Exemple

De lindebomen rond de Koepelkerk en het kerkhof in Berltsum zijn weer gesnoeid. Deze grote klus was na 14 jaar noodzakelijk. In 2002 is ook een grote snoeibeurt uitgevoerd en zijn de lindebomen gekandelaberd, dat wil zeggen gesnoeid tot de stam. De groeikracht van deze gezonde bomen is enorm, waardoor dezelfde snoeibeurt weer plaats vinden moest. Dezelfde groeikracht zorgt er voor, dat er al snel een groen gezicht te zien zal zijn rond de stammen. Het werk is uitgevoerd onder leiding van het Tuinbedrijf Hilarides uit Arum en de hulp van maar liefst 18 vrijwilligers. De grafstenen zijn tijdens het werk afgeschermd zodat de stenen niet beschadigd konden raken. De inzet van vrijwilligers heeft voor een aanzienlijk lager offertebedrag gezorgd. Het kerkhof voor het hele dorp ligt er nu weer fraai bij met de Koepelkerk als het stralende middelpunt.

Gosse Miedema

 

Read More →
Exemple

Ik ga. Zet een stap naar de ander

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Dit jaar worden er teksten uit het evangelie van Lukas gelezen. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om rigoureuze keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan is de keuze die Petrus en Andreus maken. Deze vissers zijn druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij.” Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gingen. Zo eenvoudig is het in de bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag? Tijdens deze 40dagentijd zeggen we even eenvoudig: ik ga. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen. We kijken op als iemand ons roept en we volgen. Of we nu onze tijd willen delen met een naaste dichtbij of ons geld met iemand ver weg. Zet een stap en ga.

Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.’

De volgende projecten worden gesteund:

  • Een veilig huis voor Oekraïense weeskinderen
  • Een nieuw start voor kwetsbare vrouwen in India
  • Een lacht op het gezicht van kinderen in Nederland
  • Steun Syrische vluchtelingen
  • Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
  • Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Zamel geld in voor de verschillende projecten met het spaardoosje dat u heb ontvangen bij het kerkblad van 9 februari.

Deze spaardoosjes kunt u inleveren in de kerkdienst van 1e Paasdag (27 maart 2016)

Spaart u met ons mee?

Read More →
Exemple

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van het opnieuw in gebruik nemen van het gerestaureerde Mitterreither orgel uit 1780 in de Koepelkerk te Berltsum. Dit vindt plaats op 22 januari 2016 om 20.00 uur. De restauratie van het orgel heeft bijna een jaar geduurd.

Het volledige programma vindt u hier.

Een uitgebreide beschrijving van het orgel wordt aan de liefhebbers verstrekt in de kerk.

Indien u verhinderd bent, dan kunt u dit melden op bijgaand e-mailadres, dit in verband met de organisatie. Indien u prijs stelt op een volledige beschrijving van het orgel, dan kunt u dat eveneens aangeven op dit adres.

Het e-mailadres is e.bouwma7@chello.nl .

Het adres van de Koepelkerk is: Tsjerkestrjitte 2 9041 AV Berltsum.

Read More →
Exemple

De opbrengst van de Avondmaalscollecte van 24 januari 2016 gaat naar het volgende project van Kerk in actie:

“Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen – Pakistan”

NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het werk gericht op het vergroten van de voedselzekerheid, werkt NOAD aan het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselzekerheid toegenomen.

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren zodat ze zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.

Namens jullie diakenen wordt deze collecte van harte aanbevolen.

Read More →
Exemple

40 Dagen kalender 2016

40 Dagen kalender 2016

Het is al een aantal jaren  traditie dat we een 40 Dagen kalender kunnen bestellen. Deze 40 dagentijd begint dit jaar op 10 februari en loopt door tot met Pasen.

De opbrengst is ook dit jaar weer voor een project van de Stichting ABA (= voor het dorp)  op het Indonesische eiland Nias waar Hilly Venema (voorheen uit Franeker) al een aantal jaren werkzaam is. Het vorige project  (een drinkwaterbedrijf realiseren) is inmiddels afgerond en nu zal de opbrengst worden besteed aan een bestel-auto  om de bestellingen  overal te kunnen bezorgen.

Meer informatie via : www.stichting-aba.blogspot.com

Inschrijflijsten liggen in de beide kerken maar een mailtje naar sjvantuinen@hetnet.nl  zorgt er ook voor dat u/jij een kalender ontvangt.

De prijs voor een kalender is € 5,–

Read More →
Exemple

De meeste mensen kennen hen wel, Napoléon en Solange. Vluchtelingen…..mensen met een verhaal. Ik kende hen van gezicht en als ze bij ons huis langs liepen zwaaiden we naar elkaar. Een mooie reden om eens nader met hen kennis te maken.

Ze vertellen dat ze in 2012 gevlucht zijn vanuit Congo en met hun 5 kinderen in Berltsum op de Groenewoldwei 15 kwamen wonen. Inmiddels is in 2013 het gezin uitgebreid met een dochter. Ze hebben nu 3 meisjes en 3 jongens: Laurian, Cécile, Exaucée en Sirdite, Don en Brian. De kinderen zitten in Berltsum op school en op de crèche en hebben het goed naar de zin. Ze passen zich makkelijk aan en hebben vriendjes en vriendinnetjes. Voor hen is de taal dan ook geen probleem. Dat is moeilijker voor Napoleon en Solange maar ze maken vorderingen. Solange gaat momenteel twee keer naar Leeuwarden om de Nederlandse taal te leren. Napoleon is helaas, ondanks de geweldige hulp van Janneke, twee keer gezakt voor het inburgeringsexamen. Als er weer geld voor is wil hij het weer proberen. Het is duur en ze moeten het zelf betalen.

Twee ochtenden per week doet hij vrijwilligerswerk in Nij Statelân in Menaam. Prachtig werk vindt hij het. In Congo was hij werkzaam als tbc-verpleegkundige.

Ze vinden het heel fijn om hier te wonen en zijn geweldig opgevangen door veel lieve mensen. Vooral na de geboorte van hun jongste dochtertje Exaucée. Ze had een moeilijke start en moest in ziekenhuis opgenomen worden.  Door steun van onze gemeenschap konden ze in het Ronald mc Donaldhuis verblijven en zo dicht bij hun kindje zijn. Ze zijn daar heel dankbaar voor. Gelukkig gaat het nu heel goed met haar.

Maar toch hebben ze wel eens heimwee. Heimwee naar de saamhorigheid die in Congo hoorde bij het leven en de kerkgang. Op minstens twee dagen per week kwam men na het werk bijeen en werd er met- en voor elkaar gebeden. Na eerst de persoonlijke zorgen en problemen met de dominee te bespreken. Deze heeft daar een speciale rol namelijk: vertrouwenspersoon, huwelijksbemiddelaar, psycholoog en nog veel meer.

Kerst en Oud en Nieuw werd samen met de hele kerkgemeenschap gevierd met zang en dans, in tegenstelling tot hier. Onze kerkdiensten zijn wat ingetogener en kerst is bij ons toch meer een familie- en gezinsgebeuren. Daarom voelen ze zich meer aangetrokken tot de Baptistengemeente in Leeuwarden waar ze zo nu en dan een dienst meebeleven.

Over een poosje komt de kerstboom weer in de kamer. Daar hebben ze zin in. Kerst is vooral een feest van het Licht. Het Licht van God ontvangen en het doorgeven.

Ze willen dit Licht doorgeven aan alle mensen die hen geholpen hebben en nog helpen om zich in Berltsum thuis te voelen.

Hilly Stellingwerf

Read More →